– En god død trenger både plan og kjærlighet

– Jeg bruker mye kjærlighet i mitt arbeid med døende. Men kjærlighet er ikke nok, man trenger også planer og system, sier fagsykepleier Bente Høijord som nå skolerer kommunale omsorgsarbeidere i prosjektet "Livets siste dager".

Bente Høijord

Bente Høijord bruker kjærlighetsevnen i jobben som sykepleier.

Foto: Roar Halten / NRK

I framtida kommer flere av oss til å dø hjemme og ikke på sykehus. Rundt om i landet foregår nå opplæring som skal gi en større trygghet for at alle vet hva som skal skje.

Kristiansund er en av kommunene der alle pleie- og omsorgsarbeidere lærer å følge en plan for de aller siste dager og timer av et liv.

– Vi sikrer at alle ansatte snakker samme språk og gjør de samme kartleggingene og observasjonene, forteller kreftsykepleier Gunnel Lindstrøm. Det handler om å gjøre den siste tida så god som det går an.

Gunnel Lindseth, Synnøve Barstein, Bente Høijord

Fagteam: Gunnel Lindstrøm, Synnøve Barstein og Bente Høijord.

Foto: Anne Mari Flatset / nrk

Trygghet

– Vi gjør ikke omsorgen så annerledes, men det gir trygghet å ha et system å følge, sier Bente Høijord.

– Som sykepleier har jeg erfaring med å se etter symptomer, men like viktig er det å være til stede og tenke hva jeg selv ville ønsket.

Bruker kjærlighet i jobben

– Du bruker hele deg, alle sansene dine. For akkurat som en fødsel er noe stort som merker oss, så er døden det og. Det er så alvorlig og viktig. De som er igjen skal leve videre med det de opplever.

I et arbeid er det ikke så vanlig å si at en bruker kjærlighetsevnen sin, men Bente er bevisst på at hun gjør det.

– Ja, det er mye kjærlighet i det arbeidet, det er det. Men kjærlighet er ikke nok, man trenger også planer og system.

En er redd for å ødelegge og si noe feil. Pleiere har forskjellig erfaring og forskjellig fartstid. Med å følge en felles plan, kan de bli roligere og tryggere. Og konsentrere seg om å sense, høre, føle, observere og fange opp de bitte små signalene – sammen med erfaringa si – og sammen med prosedyrene.

På midten av 80-tallet døde halvparten på sykehus og 30 prosent på sykehjem. Situasjonen er omvendt nå, og kommunene får ansvar for stadig flere døende.

– Det er ennå små endringer i andelen som dør hjemme, men tilbudet til dem blir bedre, sier Synnøve Barstein som er lokal prosjektansvarlig for "Livets siste dager". Stadig flere ønsker å dø hjemme, og der skal kommunene gi like bra pleie som på sykehus og sykehjem.