Hopp til innhold

«Beste prestasjon i 2017»

Elektrolyseanlegget ved Hydro Sunndal har fått prisen for «Beste prestasjon i 2017». Dette er ein pris som blir delt ut når forretningsområdet Primærtall i Hydro har si årlege leiarsamling. Teamet i Sunndal får prisen mellom anna for å ha forbetra driftsresultatet, har auka metallproduksjon og har forbetringar i energiforbruk.

Beste prestasjon i Hydro 2017
Foto: Marius Motrøen