– Vil sikre oppstart i 2021

Senterpartiet vil løyve 20 millionar kroner til Stad skipstunnel i sitt alternative statsbudsjett for 2020.Skipstunnelen skal gjere det muleg å krysse Stad i dårleg ver, og er eit prioritert prosjekt i Nasjonal transportplan, men i statsbudsjettet kom det ikkje pengar. – 20 millionar kroner neste år vil sikre oppstart i 2021, seier stortingsrepresentant Jenny Klinge.

Stad skipstunnel
Foto: KYSTVERKET/SNØHETTA