– Håper å kunne beskrive klærne i dag

Tirsdag morgen sier politiadvokat Yngve Skovly at man i løpet av dagen håper å kunne gå ut med nøyaktig beskrivelse av hva slags klær Anja Weløy Aarseth (21) hadde på seg da hun ble drept.

Politiinspektør Yngve Skovly

Politiinspektør Yngve Skovly sier de enn så lenge ikke vil gå ut med detaljer fordi det er viktig at gjerningsmannen kan lese seg til detaljer i saken.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Arbeidet med å finne gjerningsmannen som drepte 21 år gamle Anja Weløy Aarseth og etterlot henne på byfjellet Aksla i Ålesund før helgen, fortsetter med full styrke utover tirsdagen.

Mandag kveld ble det klart at Kripos avsluttet det kriminaltekniske arbeidet på funnstedet.

Nå blir neste steg at politiet håper å kunne gå ut med nøyaktig beskrivelse av hva slags klær Anja Weløy Aarseth (21) hadde på seg da hun ble drept.

– I tillegg til dette vil vi fortsette med kartlegging av bevegelser på Aksla, samt fortsette avhøret av vitner, sier politiadvokat Yngve Skovly ved Sunnmøre politidistrikt.

Derfor ingen detaljer

Mandag kveld skrev VG at Aarseth hadde synlige skader etter vold. Skovly vil ikke kommentere dette, og forklarer hvorfor han ikke vil fortelle noe om hvilke tilstand den drepte var i da hun ble funnet.

– Dette må vi holde for oss selv inntil vi har en gjerningsmann som skal konfronteres med dette, fordi det er veldig viktig at gjerningsmannen ikke kan ha lest seg til detaljer om saken i aviser eller gjennom media, sier Skovly.

Anja Weløy Aarseth

21 år gamle Anja Weløy Aarseth ble drept av en eller flere ukjente gjerningsmenn da hun sannsynligvis var på joggetur på byfjellet Aksla i slutten av forrige uke.

Foto: Privat

Han utdyper at slike detaljer vil kunne skade etterforskningen dersom de lekker ut.

– Vi skjønner at dette er en sak som har allmenn interesse, men jeg er overbevist om at allmennheten heller vil ha gode beviser og få en gjerningsmann dømt, enn å få vite detaljer om fremgangsmåte.

Familien samtykker

Kl. 10.17 forteller også Aarseth sin familie via sin politikontakt at de er enige i politiets vurdering.

– Vi er helt enig med politiet i at allmennheten heller vil at politiet skal ha gode bevis og få en gjerningsmann dømt, enn at allmennheten på et så tidlig tidspunkt vil vite konkret hva som hendte, sier far til Anja Weløy Aarseth på vegne av familien.

Familien oppmoder på det sterkeste om at media i sin samfunnsrolle respekterer dette og ikke spekulerer og går ut med slike detaljer nå.

– Dødsårsak og hendelsesforløp vil komme ut senere, for eksempel når det foreligger en tilståelse eller tiltalebeslutningen er klar, understreker politiadvokat Yngve Skovly i Sunnmøre politidistrikt.

Forskjellige tipstall

Søndag vedtok politiet å DNA-teste alle menn som har vært i området onsdag. I tillegg har de gått bredt ut og bedt om bilder, video og alle tips av interesse som kan bidra til å finne en gjerningsmann.

Det har vært litt sprikende tall på hvor mange tips man har fått inn, men tirsdag morgen bekrefter Skovly at de har fått inn ca. 600 tips.

– Grunnen til at tallene er forskjellige, er at det stadig kommer inn nye, og vi har ikke fått registrert alle som har kommet inn på e-post.

Politiet har enn så lenge ikke noe tall på hvor mange som har avgitt DNA-prøve, men sier at alle som har vært inne til avhør har samtykket i å avlegge en slik spyttprøve.

Ressurskrevende

– Har dere nødvendige ressurser til å ta dere av alle tips og materiell som kommer inn?

– Det er klart at saken er utfordrende, men vi har fått alle ressurser vi ønsker til disposisjon, så vi har stor kapasitet. Det er over 40 stykker som arbeider med saken på fulltid, sier Skovly, og opplyser at de også har fått inn personell fra distriktskontorene.

– Samtlige som har blitt spurt har stilt velvillig opp.

– Hva er neste steg nå?

– Vi fortsetter med møysommelig arbeid – legge det store puslespillet. Kartlegge bevegelser. Vi er forberedt på at dette kan ta tid.