NRK Meny

– Vi vil forbedre tilbudet

Regjeringa sier i ei pressemelding at de vil forbedre tilbudet på fergesambandet Molde-Vestnes. Nytt konkurransegrunnlag sendes nå ut på anbud. Ny kontrakt vil gjelde fra 2021. I den nye kontrakten vil det bli innført krav om avganger hvert 20.minutt på dagtid, og tallet på avganger skal økes. Det vil også bli stilt krav om at minst to av fartøya på strekninga skal være fullelektriske, og hensyn til miljøet blir vektlagt i tildelingen. – Konkurransegrunnlaget byggjer på det grøne skiftet i norsk skipsfart, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.