– Vi trenger forbilder

– Hun beskriver en følelse som mange unge kjenner seg igjen i, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen om Emma (16) sitt moteoppgjør.

Åse Michaelsen

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Foto: Svein Sundsdal / Nrk

De siste dagene har Emma Krohn-Dale skapt ny debatt om størrelsene på klær etter at hun skrev om sin opplevelse fra prøverommet i en motebutikk. 16-åringen fra Ålesund synes ikke det er greit at de største størrelsene ikke er store nok for helt normale ungdommer. Hun har fått en enorm respons, også fra politikerne som hun etterlyste i sitt leserinnlegg som kom på trykk i Sunnmørsposten.

Emma Krohn-Dale

Emma Krohn-Dale har fått stor oppmerksomhet etter at hun tok et oppgjør med små størrelser i motebutikker.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Trenger forbilder

Kommende uke blir eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) utfordret i spørretimen på Stortinget. Jenny Klinge (Sp) oppfordrer henne til å ta initiativ til et møte med klesbransjen for å få frem, i et folkehelseperspektiv, at de bør gå i bresjen for merking av klær på en måte som tjener formålet.

Åse Michaelsen skriver i en e-post til NRK at hun synes det er kjempefint at Emma har tatt opp denne saken, og mener at hun beskriver en følelse som mange unge, både jenter og gutter, kjenner seg igjen i.

– Vi trenger forbilder som forteller barn og unge at noen av oss er XS og andre er XL – og at begge deler er like flott!

Michaelsen mener det er bra for helsen at vi er glade i oss selv og kroppene våre, og at det er viktig at dette blir snakket om både hjemme, på skolen og andre arenaer der unge møtes.

Kropsspress

En av grunnene til at Emma Krohn-Dale valgte å skrive om temaet er kroppspresset hun mener dette problemet bidrar til.

– Det er så trist at normale ungdommer i dag ikke finner klær fordi de rett og slett er ansett som for store, sa hun til NRK tidligere i uken.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen sier undersøkelser viser at andelen barn og unge som oppgir å ha psykiske plager har økt siden 1990-tallet, og særlig blant unge jenter. Kroppspress og endring av selvbilde kan være én årsak, mener Micahelsen.

Åse Michaelsen leder møte Sørlandsbenken

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Regjeringen er opptatt av dette, og derfor har vi lansert Norges første ungdomshelsestrategi, der temaer som press fra samfunnet rundt og psykisk helse er sentrale.

Hun forteller at de også arbeider med en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, og at viktige virkemidler her vil være informasjon og arbeid med holdninger.

– Det er også viktig med dialog med ulike aktører om hvordan de og vi kan følge opp på best mulig måte, avslutter Michaelsen.

Onsdag må hun svare Klinge på om hun vil ta initiativ til slik dialog med klesbransjen.

Jenny Klinge

Jenny Klinge (Sp) vil ta opp saken om størrelser og merking av klær i Stortinget.

Foto: Roar Strøm / NRK