– Vi må skape oss et helhetsbilde før vi fatter en beslutning

Folkeaksjonen for Volda sjukehus vil ha akuttberedskap også i helgene og argumenterer blant annet med at det er kirurger på vakt uansett. – Man trenger mye mer enn kirurger, svarer helseforetaket.

Volda sjukehus

Det pågår en aksjon for å bevare akuttberedskapen også i helgene ved sjukehuset i Volda.

Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy / NRK

I et brev til helseforetaket spør Folkeaksjonen for Volda sjukehus når sjukehuset vil gjeninnføre akuttberedskapen i helgene og peker på at verdifull tid kan gå tapt mens pasienter blir fraktet til andre sjukehus.

Jørund Knardal

Advokat Jørund Knardal er talsmann for Folkeaksjonen for Volda sjukehus.

Foto: Terje Reite / NRK

Både Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge er enige om at Volda sjukehus skal være et akuttsjukehus. Men vedtaket har så langt ikke ført til full gjenåpning av helgeberedskapen ved avdelinga i Volda.

Talsmann for folkeaksjonen, Jørund Knardal, sa til NRK mandag at de mener det vil koste lite å gjenåpne akuttkirurgien også i helgene.

– På sjukehuset i Volda går det i dag bløtkirurger fulle vakter hele helga. Men de får ikke lov til å ta imot akutt sjuke pasienter som kommer med traume til Volda sjukehus. Vi forstår ikke logikken i det hele tatt.

– Trenger mer enn en kirurg

Fagdirektør i Helse Møre og Romsdal, Jo-Åsmund Lund, sier at det sikkert er mange som vil mene at det er et godt argument at kirurger uansett er på jobb i helgene.

Jo-Åsmund Lund

Fagdirektør i Helse Møre og Romsdal, Jo-Åsmund Lund sier at han ikke vil forskuttere utfallet av arbeidet med utviklingsplanen for akuttkirurgien i Volda og Ålesund.

Foto: Terje Reite / NRK

– Men medisin er også veldig komplisert. Hvis man skal ha beredskap et sted skal man ha mye mer enn kirurger til stede. Alle forstår at kirurgene på et vis er navet i hjulet, men det er mange andre ting som må være på plass. Å rigge en akuttberedskap for kirurgi vil ha konsekvens for mange andre fagfelt.

Han sier at helseforetaket må ha et helhetsperspektiv før de tar en beslutning.

– Helse Møre og Romsdal er satt sammen av mange deler og biter. Når man har endringer et sted fører det til endring et annet sted, derfor må vi forsøke å ta hensyn til det og tenke helhetlig. Det er ikke én enkelt ting som skal til. Vi må vurdere konsekvensene for andre enheter. Det er ikke sånn at det er helt uinteressant for resten av Helse Møre og Romsdal hvordan vi rigger helsetjenesten i Volda.

Kan ikke endre før de har vurdert konsekvensene

Avdelinga i Volda skal organiseres, utvikles og drives som én felles avdeling med den tilsvarende avdelinga ved Ålesund sjukehus. Derfor vil de bruke utviklingsplanen de nå jobber med for 2018–21 for å komme til en velbegrunnet beslutning.

– Det ville være rart om jeg skulle gå ut og forskuttere hva resultatet av denne metoden vil bli. Dette må vi få jobbe med i fred og ro, og så er jeg sikker på at vi vil komme til en beslutning som er veloverveid.

– Det fins en mulighet for at dette skal endres, men hvis vi skal gjøre en slik endring skal vi gjøre det etter å ha vurdert konsekvensene på skikkelig vis.