– Vi må samarbeide for å få arbeidsledige ingeniører i arbeid

Fagforeninga NITO mener det må gjøres mer for å få arbeidsledige ingeniører i arbeid.

Desemberkonferansen i Kristiansund

Nær 300 personer fra olje- og gassindustrien er samlet på desemberkonferansen i Kristiansund.

Foto: Roar Halten / NRK

På desemberkonferansen i Kristiansund der nær 300 personer fra olje- og gassindustrien er samlet, etterlyser NITO mer samarbeid og støtte fra politikerne.

Bare på ett år har fagforeninga registrert over dobbelt så mange ledige ingeniører I Møre og Romsdal.

Tre tiltak

Yngve Sjølset som er styremedlem i NITO Møre og Romsdal mener tre tiltak må til.

Yngve Sjølset

Styremedlem i NITO Møre og Romsdal, Yngve Sjølset

Foto: Roar Halten / NRK

– For det første må vi prøve å få mer penger ut i distriktene for å utvikle næring inn mot fornybar energi, for det andre må vi prøve å utvikle flere næringsklynger i regionen, og for det tredje må vi ha større grad av tilrettelegging for at teknologibedrifter skal etablere seg, sier Yngve Sjølset.

Det er særlig samarbeid i regionen ingeniørene etterlyser, og han retter en utfordring til politikerne.

Felles utfordring

Torgeir Dahl og Kjell Neergaard

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H) og ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap).

Foto: Roar Halten / NRK

– Jeg ser at det er all mulig grunn til å forene krefter for vi er mange sammenhenger et felles bo- og arbeidsmarked, og vi ser jo at folk pendler fra Molde til Kristiansund og motsatt. Dette er en felles utfordring, sier ordføreren i Molde, Torgeir Dahl (H).

– Det er jeg helt enig i. Men vi er like opptatt av ledigheten innenfor oljebransjen som NITO, og vi har en veldig aktiv politikk på dette området, sier ordføreren i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap).

Men svaret fra ordførerne overbeviser ikke fagforeninga NITO.

– De snakker vel sammen titt og ofte, men om dette er tema på alle møtene tviler jeg vel på, sier Yngve Sjølset