Hopp til innhold

– Vi må få svar på hva dette sykehuset skal inneholde

Flere av stortingskandidatene i Møre og Romsdal mener det er uakseptabelt dersom det nye fellessykehuset ikke får en egen barneavdeling.

Hjelset sykehus

Regjeringen ønsker byggestart for det nye fellessykehuset på Hjelset i Molde neste år.

Foto: Pål Ingdal

Planen er å bygge et nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde og et distriktsmedisinsk senter med politiklinikk i Kristiansund.

Tirsdag ble det klart at regjeringen innvilger lånesøknaden fra Helse Midt-Norge på rundt 3,5 milliarder kroner, og at det kommer en startbevilgning neste år.

– Barneavdelinga må på plass

Steinar Reiten

Steinar Reiten er KrF sin førstekandidat i Møre og Romsdal.

Foto: Torild Øvrelid / NRK

Men førstekandidaten til KrF, Steinar Reiten, stiller et tydelig krav om hva det nye sykehuset må inneholde og forventer at Helse Møre og Romsdal leverer.

– Vi i KrF krever at det nye fellessykehuset skal ha en operativ barneavdeling. Barns helse har alltid vært viktig for KrF. Så er det det selvsagt viktig at vi ikke prosjekterer et sykehus som viser seg å få overbelegg fra dag én, sier Steinar Reiten.

Men KrF-politikeren vil ikke stille krav om at dette må være på plass før lånesøknaden skal behandles i Stortinget til høsten.

– Søknaden er levert og det å stemme mot søknaden vil kaste denne saken ut i nye runder med usikkerhet. Men vi stiller som en klar forutsetning og forventer at når lånesøknaden er vedtatt så vil ikke det være til hinder for at det nye sykehuset kan få en barneavdeling.

Krever snarlig avklaring

Else May Botten

Else May Botten er Arbeiderpartiets førstekandidat i Møre og Romsdal

Foto: Trond Vestre / NRK

Men Arbeiderpartiets førstekandidat Else May Botten sier hun forventer at dette blir avklart før lånesøknaden skal behandles i Stortinget.

– Vi er opptatt av å få penger på plass med byggestart i 2018. Men skal vi være med på den finansieringsplanen så er det selvfølgelig viktig å få vite hva sykehuset skal inneholde. Du kan ikke betale ut penger uten å vite hva du betaler for. Vi må få avklart barneavdeling som har vært en forutsetning, og vi har sagt at alle de funksjonene som Nordmøre og Romsdal har i dag, må være med, sier Else May Botten.

– Er dette en forutsetning for å kunne stemme for en slik lånesøknad?

– Dette var jo en forutsetning for å kunne gå for et slikt sykehus og da kan vi ikke miste ting på vegen. Det er historieløst av direktøren i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, å skape usikkerhet om barneavdelinga.

Kritiserer Ap og Sp

Jon Georg Dale, Bent Høie og Per Sandberg

Landbruksminister Jon Georg Dale (til venstre) er Frp sin andrekandidat i Møre og Romsdal.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Men der Arbeiderpartiet retter skytset mot helseforetakets ledelse mener FrP sin andrekandidat Jon Georg Dale at det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet som opptrer kritikkverdig.

Dale mener det er feil å stille krav om innhold før vedtak om finansiering blir gjort.

– FrP mener vi må ha et godt tilbud med barneavdeling for innbyggerne i Nordmøre og Romsdal. Men det viktige nå er at sykehuset blir påbegynt, og det Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør nå er å sette planene om nytt sykehus i uvisse. Vi har jobbet i årevis for finansiering, og dagen etter at vi varsler at dette kommer så setter Arbeiderpartiet og Senterpartiet i gang et spill. Det er skuffende, sier Jon Georg Dale.