– Vi må få avklart om vi skal ha avgifter eller ikke

En evigvarende diskusjon om prising og avgiftsregulering av cruisetrafikken er uheldig, mener Trond Amland som står bak arbeidet med å få på plass en felles cruisestrategi for Vestlandet.

Geiranger

Geiranger på Sunnmøre har i mange år vært et mål for mange cruiseturister.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Torsdag var de fire vestlandsfylkene samlet til møte i Vestlandsrådet der cruisetrafikken var et av temaene.

Vestlandet har nærmere 70 prosent av cruisetrafikken i Norge. Det er ventet en krafig vekst i årene som kommer. I følge prognosene kan cruisetrafikken bli doblet i løpet av de neste 25 årene.

– Vi bør få en avklaring

Trond Amland

Trond Amland står bak arbeidet med å få på plass en felles cruisestrategi for Vestlandet.

Foto: Trond Vestre / NRK

Bruk av prising og avgifter er et kontroversielt spørsmål som Amland mener det er viktig å få avklart.

– Jeg skal ikke ta stilling til om det er riktig eller feil. Det ver sterke meninger om dette og mange mener at det bør være en avgift eller et bidrag fordi cruiseturistene bruker fellesgodene våre, naturen vår og betaler for lite for det.

– Men vi mener at dette bør iallefall utredes og så må vi få en konklusjon på om vi skal ha det eller ikke. For den evige diskusjonen blir bare ødeleggende. La oss få en god og tydelig utredning og en konklusjon. Det vi har sagt er at skal det være en avgift så skal det være en nasjonal avgift. En avgift bare for regionen vil være konkurransevridende, sier Trom Amland.

Vanskelige spørsmål

Den forventede veksten i cruiseturismen reiser mange vanskelige spørsmål. Store cruiseskip som seiler inn og ut av trange vestlandsfjorder representerer en miljøutfordring, ikke minst i fjorder med verdensarvstatus.

Samtidig er det mange som mener at cruiseturistene legger igjen for lite penger på land.

Ikke avvisende

Jan Ove Tryggestad

Jan Ove Tryggestad (Sp) er ordfører i Stranda.

Foto: Trond Vestre / NRK

Den lille bygda Geiranger i Stranda kommune på Sunnmøre er en av turistdestinasjonene som opplever disse utfordringene på kroppen, og ordføreren stiller seg ikke avvisende til bruk av avgifter.

– I utgangspunktet er jeg åpen for å vurdere det, men jeg er ikke tilhenger av å innføre det for enhver pris. Det må forankres i et system, og det må forankres i lokale vedtakter, sier ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp).