– Vi kommer til å være nådeløse i kampen for sårbare havområder

Venstrepolitiker Pål Farstad mener partiet utgjør en viktig forskjell i kampen for å verne Mørebankene, Lofoten, Vesterålen og Senja.

Valgkampåpning Møre og Romsdal Venstre

Pål Farstad og Venstre startet valgkampen på ringnotsnurperen Leinebø.

Foto: Torill Myren

Fredag formiddag hadde Venstre sin valgkampåpning i Møre og Romsdal. Det skjedde på ringnotsnurperen Leinebjørn i Herøy. Deretter fortsatte turen til Ålesund.

Pål Farstad er Venstres førstekandidat til stortingsvalget i Møre og Romsdal. Kampen for å verne sårbare havområder blir en av de viktigste sakene.

– Venstre vil jo sikre at Mørebankene for eksempel ikke blir utbygd til oljevirksomhet. Dette området skal være for fisk, det skal være for sjøfugl og som gytefelt for sild så er det grunnlaget for mye matproduksjon i havet. Her kommer vi ikke til å fire. Her er vi nådeløse, sier Pål Farstad.

Næringspolitikk

Pål Farstad og Paul Harald Leinebø

Pål Farstad og reder Paul Harald Leinebø.

Foto: Torill Myren

Pål Farstad kom inn på Stortinget i 2013 og har sittet fire år i Stortingets næringskomité. Her har han syslet med både fiskeri- og landbrukssaker. Farstad har bakgrunn fra fiskerinæringa på Nordmøre. Derfor var det ikke unaturlig å starte valgkampen på en fiskebåt.

– Fiskeressursene tilhører fellesskapet. Fiskeressursene skal blant annet forvaltes gjennom deltakerloven som sikrer at fiskebåtredere må eie minst femti prosent av et fiskefartøy. Det betyr at vi sikrer en spredning av eierskapet, sier Pål Farstad.

Også høgskoletilbudet i Møre og Romsdal blir en viktig sak, sier Venstrepolitikeren. Han viser blant annet til arbeidet med prosjektet Campus der ambisjonen er å skape et akademisk tyngdepunkt på Nordmøre gjennom en campus for høyere utdanning, forskning og innovasjon i Kristiansund.

Må kjempe for mandatet

Valgkampåpning Møre og Romsdal Venstre

Venstre-veteranen Odd Einar Dørum, Pål Farstad og Venstres andrekandidat Lena Landsverk Sande i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

De neste fire ukene avgjør om Pål Farstad og Venstre får beholde plassen sin på Stortingets Mørebenk. For fire år siden kom han inn på det usikre utjamningsmandatet, men forutsetningen for å beholde dette mandatet er at Venstre får en nasjonal oppslutning på fire prosent eller mer. Det er dette som er den mye omtalte sperregrensa,

I de aller fleste nasjonale målingene det siste halve året har Venstre ligget under fire prosent.

– Med hardt arbeid gjennom valgkampen skal vi være over sperregrensa 11. september, og da har jeg gode muligheter til å komme inn på et utjamningsmandat. Men jeg kjemper selvfølgelig for et fast distriktsmandat. Da må vi opp på 7,5-8 prosent, sier Pål Farstad.