– Vi burde hatt en god, gammeldags dugnadsinnsats

NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg, etterlyser større vilje til å satse for å opprettholde lokaleide rederi.

Torill Ytreberg

Det er viktig å beholde lokalt eierskap, mener NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg,

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Flere lokaleide rederi kjemper for å overleve, og disse er svært viktige for å opprettholde den maritime klyngen, mener Ytreberg.

– Det vi egentlig burde ha hatt ,er en god gammeldags dugnadsinnsats for å bevare det lokale eierskapet i rederiene. Her er jo en del penger, og jeg skulle gjerne sett at det var investorer som så verdien av å bevare den maritime klyngen som har vært en suksess frem til nå, sier NHO-direktøren.

Kjemper for en løsning

Flere av offshorerederiene på Sunnmøre kjemper for å få til en løsning med sine kreditorer. Fristen for dagens avtaler er i ferd med å løpe ut.

I juli satte Kjell Inge Røkke-eide Aker ned foten for en reinvesteringsplan for Rem Offshore i Fosnavåg. Isteden ble Rem Offshore fusjonert med Solstad Offshore som Aker tidligere hadde kjøpt seg opp i.

Flere store investorer har signalisert interesse for restrukturering og oppkjøp av maritime selskap. Nå venter man i spenning på hvilke løsninger rederiene på Sunnmøre klarer å få til.

Timeglasset

– Jeg vil jo helst være optimist, men vi ser jo hver dag i media at timeglasset er i ferd med å renne ut for flere. Jeg håper jo selvfølgelig at en finner gode løsninger for dette har enormt mye å si både for verftene, for alle underleverandørene og ikke minst for samfunnsutviklingen i Møre og Romsdal, sier Torill Ytreberg.

– Vi er helt avhengig av rederiene som et nav i den maritime klynga. Det samspillet som har vært mellom ansatte på fartøyene, ledelsen og designmiljøene har bidratt til teknologiutvikling og innovasjon som jeg ikke er sikker på om vi ville ha hatt dersom vi hadde hatt en annen bedriftskultur, sier NHO-direktøren.