Hopp til innhold

– Veldig mye har gått stang inn i 2016

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik fikk mye skryt av politikerne for styringa av økonomien.

Ottar Brage Guttelvik og Jon Aasen

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik og fylkesordfører Jon Aasen kan notere seg et mindreforbruk på 177 millioner kroner i 2016.

Fredag formiddag ble Møre og Romsdal fylkeskommunes regnskap for 2016 debattert og vedtatt. Regnskapet viser et mindreforbruk på rundt 177 millioner kroner.

Det blir satt av 70,5 millioner kroner på disposisjonsfond.

Samtidig har fylkeskommunen en høy lånegjeld som flere uttrykte bekymring over i debatten i fylkestinget.

Rammestyrt finansiering

– Veldig mye har gått stang inn. Skatteinntektene har vært store, renta er lav og gjør det lettere å takle den høye lånegjelda og drivstoffutgiftene har gått vår veg, sa fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

– Systemet med rammestyrt finansiering er en viktig grunn, men det er også en god kultur i vår organisasjon.

Stor usikkerhet

Torgeir Dahl

Torgeir Dahl representerer Høyre i fylkestinget i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Torgeir Dahl (H) mener et mindreforbruk på 177 millioner kroner ikke forteller noe vesentlig om den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen. Han mener underliggende tall gir grunn til bekymring.

– Vi har jo veldig ambisiøse investeringsplaner. Vi har allerede investert mye innenfor skolebygg, og vi har store samferdselsprosjekter. Og når jeg ser på netto driftsresultat som er 1,7 prosent av bruttorammen, altså ca. 80 millioner kroner, så er det at for lavt i forhold til de investeringene som vil skal inn i nå, sier Torgeir Dahl.

– Den store utfordringen er at soliditeten er for dårlig, det er for stor usikkerhet i forhold til fremtidig rente. Nå er jo rentenivået svært lavt, men med et annet og høyere rentenivå så kommer det til å true hele drifta vår.

God kontroll

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) er fornøyd med resultatet for 2016 og er ikke spesielt bekymret over situasjonen.

– Dette betyr at vår økonomi er under kontroll. Det vi bruker penger på i forhold til drift har vi veldig god kontroll på. Vi har ikke store utgifter som bare baller på seg, og som vi ikke klarer å styre. Vi har kontroll, sier Jon Aasen.