NRK Meny
Normal

– Vi trenger politikere som våger å satse

– Politikerne må våge å satse mye mer på vegbygging, sier konsernsjefen i Ulstein-Gruppen, Gunvor Ulstein.

Gunvor Ulstein

Konsernsjefen i Ulstein-Gruppen Gunvor Ulstein etterlyser politikere som våger å satse på vegbygging.

Foto: Trond Vestre / NRK

Vegbygginga her til lands går alt for seint, og politikerne er for smålåtne, mener Gunvor Ulstein.

– Jeg skulle gjerne har sett politikere, uansett partifarge, med større mot til å ta store beslutninger enn det jeg ser i dag. Noen som virkelig har lyst til å forme landet. Jeg vet ikke om noen annen sak som er med på å bringe landet i en bedre stand til neste generasjon enn å bygge ut infrastrukturen på en bedre måte enn det vi gjøre i dag, sier Gunvor Ulstein.

Avgjørende for fremtiden

Budskapet er ikke til å misforstå når konsernsjefen i Ulstein-Gruppen snakker om vegbygging. Stortingskandidatene i Møre og Romsdal er på besøk og Gunvor Ulstein snakker fra levra, For industrien i Møre og Romsdal er bedre veger og raskere vegbygging avgjørende for fremtiden.

Samferdsel er blitt en stor valgkampsak på Vestlandet. Regjeringen har lagt frem en visjon i Nasjonal Transportplan om et fergefritt E39 innen 20 år.

Fergefri E39 - Kart

Et fergefritt E39 er et gigantisk prosjekt. Spørsmålet er hvor raskt det vil bli gjennomført.

Foto: Statens vegvesen

Utålmodige

Det er bred enighet i Stortinget om en satsing på dette, men flere av opposisjonspartiene har kritisert regjeringen for at planen mangler en konkret fremdrift.

Foreløpig er det bare Rogfast i Rogaland som har fått grønt lys i Nasjonal Transportplan. De øvrige vegprosjektene står på vent. De som står i spissen for disse prosjektene er utålmodige etter å komme i gang.

I Møre og Romsdal er det kryssinga av Romsdalsfjorden, Halsafjorden og Storfjorden som er de tre store fergeavløsningsprosjektene. Gunvor Ulstein står i spissen for Hafast som er ett av to alternativer for kryssinga av Storfjorden.

Politikere som våger

Gunvor Ulstein

Gunvor Ulstein håper på rask enighet om valg av traseer og igangsetting av prosjektene.

Foto: Trond Vestre / NRK

– De politikerne som tok beslutningen om å bygge ut Nordsjøen for å finne olje, var modige. Det var jo påvist litt, men det var jo slett ikke sikkert at det var så mange forekomster som vi kan se tilbake på i dag, sier konsernsjefen i Ulstein-Gruppen, Gunvor Ulstein.

– Jeg forventer at vi får politikere som våger å ta noen flere sjanser for i neste omgang å kunne fortelle barnebarna sine at jeg var med på å bygge landet, at jeg var med på å danne grunnlaget for fortsatt vekst og velstand i Norge, sier Gunvor Ulstein.

– Et fergefritt E39 er foreløpig bare en plan. Frykter du at dette er noe det vil ta lang tid å realisere?

– Jeg har sagt det en gang tidligere at dersom vi skulle bygge båt på samme måten som nye veger blir planlagt på i Norge så hadde vi vært ute av forretning for lenge siden. Jeg håper at det nå ikke veldig mange planer, og det blir mange som sitter og arbeider med forskjellige løsninger, men at en kan enes om de viktigste og beste traseene for E39 og så sette i gang, sier Gunvor Ulstein.