– Vår anbefaling skal være klar før påske

Fylkesmannen i Møre og Romsdal starter arbeidet med justering av kommunegrensene i november.

Lodve Solholm

Kommunaldepartementet har bedt fylkesmannen om å utrede eventuell endring av kommunegrenser. Anbefalingen skal være klar før påske, sier Lodve Solholm.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det er kommunaldepartementet som har bedt fylkesmannen om å utrede eventuelle endringer av grensene. I Møre og Romsdal har flere bygdelag søkt om å få skifte kommune.

I tillegg skal fylkesmannen utrede om Liabygda fortsatt skal tilhøre Stranda eller bli en del av nye Fjord kommune som er en sammenslåing av de to kommunene Norddal og Stordal.

– Vi setter i gang prosessen i begynnelsen av november og kaller inn de ulike kommunene og bygdene til et oppstartsmøte. Målet er at vår anbefaling skal være ferdig til påske, sier fylkesmann Lodve Solholm.

Flere søknader

I Norddal kommune har bygdene Norddal og Eidsdal søkt om å få skifte til Stranda kommune.

I Bjørke i Ørsta kommune har det kommet søknad om flytting til Volda kommune, men i denne bygda er det delte meninger om dette.

I indre del av Gjemnes kommune har det kommet søknad om flytting til Molde. Molde, Nesset og Midsund slår seg sammen til nye Molde kommune fra 1. januar 2020.

I Sandøy kommune har de som bor på øyene Orten, Sandøy og Ona, søkt om å få bli en del av Aukra kommune. Dette har sammenheng med at Sandøy kommune blir en del av den nye storkommunen Ålesund fra 1. januar 2020.

Liabygda

I Liabygda som er en del av Stranda kommune, men på andre siden av fjorden, ønsker foreldrene at elevene skal få gå på skole i Valldal i Norddal kommune. Det skjer etter at skolen i Liabygda er vedtatt lagt ned.

Men ingen i Liabygda har søkt om å få skifte kommune. Likevel har fylkesmannen fått i oppdrag å utrede om kommunegrensene skal endres. Ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp) har gjort det klart at han mener det er en bedre løsning å slå sammen Stranda, Stordal og Norddal.

Utfordrende

Fylkesmann Lodve Solholm er fullt klar over at dette blir utfordrende.

– Ja, dette er alltid vanskelig. Det er mye som skal vurderes frem og tilbake, og her er det også følelser involvert.

– Vi vil lytte til de lokale synspunktene. De skal bli tatt på alvor og bli vurdert fullt ut. Men vi kommer også til å gjøre en overordnet vurdering, akkurat som vi gjorde da vi kom med vår anbefaling om kommunestrukturen, sier Lodve Solholm.

Flere nyheter fra Møre og Romsdal