– Vanylven bør se mot Sunnmøre, ikke mot Nordfjord, mener ekspert

En ny innbyggerundersøkelse viser at sammenslåing med kommuner på ytre søre Sunnmøre er det alternativet som får klart størst oppslutning i Vanylven.

Politikere i Vanylven

Politikerne i Vanylven diskuterer kommunesammenslåing under et møte på Sæbø torsdag.

Foto: Trond Vestre / NRK

37 prosent av de som har svart i undersøkelsen som NIVI Analyse og Respons Analyse har gjennomført, peker på ytre søre Sunnmøre som sitt alternativ.Dette er en kraftig økning i forhold til en tilsvarende undersøkelse som ble gjort for litt over et år siden.

I tillegg svarer 14 prosent at de ønsker storkommune som samler hele Søre Sunnmøre. Dette er en kraftig tilbakegang i forhold til den forrige undersøkelsen.

20 prosent av de spurte ser sørover mot Nordfjord mens 15 prosent ser østover mot Volda. I begge tilfeller er det liten tilbakegang sammneliknet med forrige undersøkelse

Men over halvparten ser mot Sunnmøre når de får spørsmål om hvem Vanylven bør slå seg sammen med.

Advarer mot "motstrømskommune"

Geir Vinsand i NIVI Analyse er ikke i tvil om hva han vil anbefale politikerne i Vanylven.

Geir Vinsand

Geir Vinsand i NIVI anbefaler Vanylven å se nordover mot ytre søre Sunnmøre.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vanylven bør se mot ytre søre Sunnmøre, ikke mot Nordfjord. Den nye undersøkelsen viser en klar og signifikant økning i andelen innbyggere som foretrekker ytre søre Sunnmøre, sier Geir Vinsand.

– Vanylven er ingen geografisk vippekommune ut fra våre undersøkelser. Vanylven er en kommune der folket og næringslivet i økende grad orienterer seg mot ytre søre Sunnmøre. Å gå sørover mot Nordfjord vil være å skape en motstrømskommune, sier Vinsand.

Innbyggerundersøkelsen blir lagt frem i morgen under work-shop på Sæbø i Ørsta der de fem kommunene på ytre søre Sunnmøre er samlet for å diskutere sammenslåing.

Åpent i Vanylven

Lena Landsverk Sande

Ordfører i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V) sier kommunen ikke har tatt noe vegvalg.

Foto: Trond Vestre / NRK

Vanylven er i samtaler med Selje, Vågsøy og Eid i Nordfjord om en intensjonsavtale. Ordfører Lena Landsverk Sande (V) håper å oppnå det samme med de øvrige kommunene på ytre søre Sunnmøre. Men foreløpig har ikke kommunen gjort noe vegvalg.

– Vi er pr. i dag åpne i alle retninger. Vi har ikke satt ned foten for verken det ene eller det andre. Vi har takket ja til alle invitasjoner vi har fått og vi har selv invitert i alle retninger egentlig. Grunnen til at vi har hatt samtaler om en intensjonsavtale med kommunene sør for oss er at vi ble invitert til det, og jeg håper selvfølgelig at resultatet av denne work-shopen vil være at vi får begynt på det samme her, sier Lena Landsverk Sande.

– Men vil det torpedere muligheten for Vanylven å gå nordover dersom Ulstein og Herøy ikke finner sammen?

– Nei, det tror jeg ikke. Til syvende og sist er det ikke vi som skal avgjøre hva som blir det endelige svaret. Vi skal jobbe for at vi skal være en del av løsningen og si hva vi ønsker oss, og så blir det fylkesmannen som til slutt sier at sånn blir det, sier Landsverk Sande