Hopp til innhold

– Vanvittig at godstrafikken blir flyttet fra toget til veien

Cargolinks vedtak om å legge ned virksomheten og avvikle godstransporten på Raumabanen kommer som en overraskelse. Reaksjonene er sterke.

Raumabanen

GODS: Cargolink har oppgitt krevende konkurranseforhold som en av årsakene til at de nå gir seg.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Cargolink legger ned absolutt hele virksomheten. Til Åndalsnes avis sier styreleder Lars Olsen at de ikke er i dialog med andre selskap om å ta over driften.

– Dette kom som en overraskelse. Men vi har vært bekymret. Vi har over lengre tid fulgt trafikkutviklingen på Raumabanen. Men det kom som en overraskelse at dette skulle komme nå, sier ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad.

Selskapet har oppgitt krevende konkurranseforhold som en av årsakene til at de nå gir seg.

– VI tar nå kontakt med Samferdselsdepartementet. Der må vi få klarhet i om det er vilje til å satse på godstransport på bane. Det ene selskapet etter det andre gir opp, sier Hustad.

Orten Hustad

Stortingsrepresentant Helge Orten og ordfører Lars Olav Hustad.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Han mener at vilkårene for godstransport på bane er for dårlige og at dette er årsaken til at stadig mer gods havner på vogntog som kjører på veiene. I dag går det 450 vogntog opp Romsdalen hver dag. Når godstrafikken på Raumabanen legges ned tilsvarer det opp mot hundre nye vogntog.

– Det er vanvittig at det skal kjøre så mange vogntog i Romsdalen når det går en jernbane der, sier Hustad.

– Dette er ikke gunstig, verken for trafikksikkerhet eller miljø. Dessuten går arbeidsplasser tapt i forbindelse med dette, legger han til.

Allerede i dag var stortingspresentant Helge Orten på plass på Åndalsnes. Han mener det som har skjedd nå har brakt utviklingen i motsatt retning av hva han ønsker.

Dette er beklagelig. Vi ønsker en motsatt utvikling. Vi vil ha mer gods fra vegen over til jernbanesporet. Det er åpenbart at det er for dårlig lønnsomhet i å frakte gods på jernbanen. Det er en alvorlig situasjon. Nå skal vi diskutere hva vi kan gjøre for å få bedre lønnsomhet i gods på jernbane, sier Helge Orten.

Cargolink opprettholder driften frem til 18. mars. Deretter er det slutt. Og ingen andre selskaper står klar til å ta over transportoppdragene på Raumabanen.

– Vi forsøker nå å redusere ulempen for kundene, leverandører og våre 70 ansatte. Vi vil gjøre alt vi kan for at det blir en smidig overgang, sier styreleder Lars Olsen.

Store deler av det statlige engasjementet i forbindelse med transportsektoren er underlagt reguleringer i forbindelse med EØS-avtalen. Dermed er det fortsatt usikkert om Staten kan gå inn med støtteordninger for å få gjenoppta godstransporten.

– Det har vært mange festtaler om å få gods over fra veg til bane og sjø. Men det stikk motsatte skjer. Det er på mange måter en katastrofe med den vegstandarden vi har i Norge, sier Hustad.

Men hvorfor klarer ikke selskapene å opprettholde driften?

– Å kjøre vogntog har blitt latterlig billig. Det er østeuropeiske sjåfører som kjører billig. Det konkurreres hardt i dette markedet. Vogntogene kjører også fra dør til dør, forklarer Hustad.

Hustad er slett ikke optimist med tanke på å gå gjenopptatt godstrafikken på Raumabanen.

– Det er bekymringsfullt. Jeg er optimist av natur. Men det er en bratt bakke vi skal opp nå, sier han.