Ulstein-drapet: – Vanskelig å forstå at en straff kan være streng nok

FROSTATING LAGMANNSRETT (NRK): På ankesakens første dag forteller bistandsadvokaten til avdødes familie at det er tungt for dem å møte i retten igjen.

Ulstein rettssak - Ankesak

Bistandsadvokat Inger-Marie Sperre tilstede i lagmansretten på ankesakens første dag. Bak aktor Jogeir Nogva og forsvarer Torgeir Hovland Langva.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Dette har de pårørende vært forberedt på i ganske mange måneder. De har forsøkt å legge det bak seg, men man får jo ikke avsluttet saken på en skikkelig måte når man vet man skal gjennom en rettsprosess igjen, sier bistandsadvokat Inger-Marie Sperre til NRK.

Syv måneder er gått siden den 27 år gamle mannen som var tiltalt for drapet på Preben Mikael Dimmen ble dømt til 15 års fengsel og 400.000 kroner i erstatning for forsettlig drap.

Det var natt til tirsdag 29. oktober 2013 at den tiltalte 27-åringen tok seg inn i leiligheten til hans tidligere kjæreste på øya Dimna, og påførte Preben Mikael Dimmen (27) livstruende skader etter vold med en flaske.

Dimmen ble brakt til sykehus og døde senere på dagen av skadene.

– Vanskelig å forstå

På ankesakens første dag forteller også bistandsadvokaten hva familien tenker om den opprinnelige dommen i mars.

Preben Dimmen

Det var natt til tirsdag 29. oktober 2013 at den tiltalte 27-åringen tok seg inn i leiligheten til hans tidligere kjæreste på øya Dimna, og påført Preben Mikael Dimmen (27) livstruende skader etter vold med en flaske.

Foto: Montasje

– Vi er nok i en situasjon der de pårørende - som mister sønnen sin på en slik måte - har vanskelig for å forstå at en straff kan være streng nok, sier Sperre.

Gjennom sin forsvarer Torgeir Hovland Langva har den tiltalte uttalt at han ønsker å anke både på skyldspørsmålet og straffeutmålingen, fordi han mener han bør dømmes for legemsbeskadigelse med døden til følge istedenfor forsettlig drap.

Både 27-åringen og hans forsvarer mener det ikke foreligger særdeles skjerpende omstendigheter.

– Erkjenner delvis straffskyld

Under tingrettsbehandlingen vektla dommer Kirsti Høegh Bjørneset at fornærmede ble angrepet mens han sov, og at tiltaltes to år gamle sønn var tilstede i sengen da volden startet.

På spørsmål fra mandagens lagmannsrettdommer Ivar Sølberg, bekreftet den tiltalte atter en gang dette.

– Jeg erkjenner delvis straffskyld, og er enig i at jeg har tatt et annet menneskeliv, sier 27-åringen, og legger videre til at han bør dømmes for legemsbeskadigelse med døden til følge.

Det er satt av seks dager til ankesaken i Frostating lagmannsrett. NRK følger saken.

Ulstein rettssak - Ankesak

Aktor Jogeir Nogva, forsvarer Torgeir Hovland Langva og bistadsadvokat Inger-Marie Sperre.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK