Hopp til innhold

– Vannkraft er viktig

Energi Norge mener kraftnæringen står på når det gjelder å jobbe aktivt med miljø i vannkraftproduksjonen.

Vannkraft og fossefall

VANNKRAFT: Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge mener det er fullt mulig å finne en balanse mellom miljøvern og vannkraftproduksjon.

Foto: NRK

I vannkraftfylket Møre og Romsdal har det vært konflikter mellom energiprodusenter og fiskere, spesielt knyttet opp til vannstanden.

– Jeg opplever at kraftnæringen står på. Både den insatsen vi gjør, den kompetansen vi etter hvert har å bruke og ikke minst den forskningen som har skjedd på dette området, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge

Han mener det har vært en positiv utvikling i arbeidet med miljøtiltakene.

– Vi har hatt ny forskning som viser det at det kan være mange andre tiltak enn minstevannsføring, altså mer vann i elven som sikrer forholdene for for eksempel laks. Her gjelder det å finne de gode tiltakene som både bedrer miljøet i vassdraget og ta vare på den fornybare kraftproduksjonen.

– Alle vil ha mer fornybar energi

I vår vedtok Stortinget med et bredt flertall å satse på vannkraft i fremtiden.

Oluf Ulseth

ENERGI: Oluf Ulseth legger ikke skjul på at vannkraften er viktig, men at næringen jobber for å bedre miljøtiltakene.

Foto: Roar Halten / NRK

– Vi opptatt av at vi må prøve å finne de tiltakene som bedrer miljøet, men som samtidig ikke rammer det alle gjerne vil ha, nemlig mer fornybar energi. Og det er jo der disse nye planene og målene blir viktige, sier Ulseth.

Arbeiderpartipolitiker Tove Lise Torve har etterlyst mer samarbeid mellom verneinteresser og de som vil bygge ut. Spesielt nevnte hun vilkårene for villaksen.

– Det er mange tiltak som gjøres i dag. Det er faktisk ganske mye som krever en gravemaskin i en elv for at det skal bli bedre. Så det er mye innsats i mange kraftanlegg når det gjelder å legge til rette for fisken og det tror vi er mulig fremover også, forteller Ulseth.

Selv om Ulseth vil jobbe med å finne de gode miljøtiltakene, legger han ikke skjul på at Norge trenger den fornybare energien.

– Selvfølgelig trenger vi fornybar energi når det gjelder å erstatte fossilenergi, vi trenger en forsyningssikkerhet og i noen tilfeller også for å dempe effekten av flom. Det er utrolig viktig at nye miljømål bare unntaksvis rammer den regulerbare vannkraften.