– Valget av E39-trasé er helt avgjørende for indre Sunnmøre

Ordførerne på indre Sunnmøre mener det er helt uakseptabelt dersom den fremtidige E39-traseen skal gå i flat tunnel fra Vestnes til Digerneset.

Geir Peter Aure, Arne Sandnes, Eva Hove, Jan Olav Tryggestad og Geir Ove Leite

Fungerende ordfører i Ørskog, Geir Peter Aure (V), ordfører i Norddal Arne Sandnes Eva Hove (Ap), ordfører i Stranda Jan Olav Tryggestad (Sp) og varaordfører i Skodje Geir Ove Leite (Ap).

Foto: Trond Vestre / NRK

Tidligere leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Oddbjørn Vatne (Sp), har tatt til orde for en slik løsning, og frykter at arbeidet med å bygge en storkommune med Ålesund vil undergrave dette.

Men dette faller i dårlig jord hos den politiske ledelsen i Stordal, Stranda, Norddal, Ørskog og Skodje

– Meningsløst

Eva Hove

Eva Hove (Ap) er ordfører i Stordal kommune.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordføreren i Stordal, Eva Hove (Ap), mener dette er en løsning som ikke vil tjene indre Sunnmøre.

– Det vil jo ødelegge vår mulighet til å få en god forbindelse over til Romsdal og til Østlandet. Vi risikerer å bli isolert. Dette er en viktig veg for vårt næringsliv, og for turismen. Derfor blir dette meningsløst, sier Eva Hove.

Under E39-konferansen i Ålesund tirsdag var Møreaksen ett av temaene. Dette er den planlagte kryssinga av Romsdalsfjorden med tunnel mellom Vik i Vestnes og Otrøya og bro videre til Julbøen og Molde.

Reisetid og pendleravstand

Ett av spørsmålene er hvor vegen skal gå fra Vestnes og sørover. De som ønsker at vegen skal gå i tunnel fra Vestnes til Digerneset i Skodje mener at det vil gi en kortere reisetid og dermed også redusere pendlertida mellom Ålesund og Molde.

Oddbjørn Vatne

Tidligere leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Oddbjørn Vatne (Sp).

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Under konferansen langet tidligere leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Oddbjørn Vatne (Sp), ut mot arbeidet med å bygge en storkommune der Ålesund, Skodje, Ørskog og Sandøy er med. Vatne som også har vært ordfører i Haram i åtte år, frykter at dette vil legge føringer på trasévalget. Han har i mange år jobbet for en løsning med flat tunnel mellom Vestnes og Digerneset i Skodje.

Storkommune

– Jeg frykter at Ålesund nå skal love at E39 skal gå over Ørskogfjellet. Da vil vi nærmest få et Strandafjell mellom Ålesund og Molde. Her snakker vi om at målet er å koble sammen disse to byene. Nå risikerer vi å få det stikk motsatte, sa Oddbjørn Vatne.

Men ordføreren i Stordal er forundret over utspillet fra politikerveteranen.

– Dette kan jeg heller ikke forstå, for valget av K2 over Ørskogfjellet som alternativ for trasévalg har stått i alle intensjonsavtaler så vidt jeg kan huske, sier Eva Hove.

Viktig for næringslivet

Jan Ove Tryggestad

Jan Ove Tryggestad (Sp) er ordfører i Stranda.

Foto: Trond Vestre / NRK

Heller ikke Vatnes partikollega Jan Ove Tryggestad (Sp) som er ordfører i Stranda, har noe sans for Vatnes løsning og utspill:

– Det vil berøre oss veldig på indre Sunnmøre. Det vil også berøre indre Romsdal. For industrien i Stranda er dette en av de viktigste vegene for å komme seg til markedet, og for reiselivet er dette en av de viktigste innfallsportene til Norddal og Geiranger, sier Jan Ove Tryggestad.