– Utviklingen i byene er urovekkende

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen er bekymret for folketallsutviklinga i Møre og Romsdal det første halve året.

Ole Helge Haugen

Fylkesplansjef Ole Helge haugen følger befolkningsutviklingen i Møre og Romsdal tett

Foto: Trond Vestre / NRK

Torsdag presenterte Statistisk Sentralbyrå tallene for andre kvartal 2016. Etter en tilbakegang i folketallet de første tre månedene i år hadde Møre og Romsdal en vekst på 439 innbyggere i andre kvartal.

Men befolkningsveksten er kraftig redusert i forhold til tidligere år, og det som bekymrer Ole Helge Haugen mest, er utviklinga i de tre byene i Møre og Romsdal.

Minustall

I Kristiansund har folketallet gått tilbake det første halvåret med minustall både i første og andre kvartal. I Molde har det også vært en liten nedgang etter at befolkningsutviklingen gikk i pluss i andre kvartal. I Ålesund har foketallet økt med 129 innbyggere, men dette er en lavere vekst en tidligere.

– Det vi ofte ser når vi har en generell svekkelse i befolkningsveksten, er at byene kommer ut som vinnere. Det ser vi ikke nå, og det gir en ekstra grunn til bekymring for byene er de som ofte demmer opp for en slik utvikling. I Kristiansund har vi sett utviklingen en stund så den er ikke så overraskende selv om den er like bekymringsfull for det. Det er Molde som er mest overraskende i negativ betydning her. En skal være forsiktig med tolke slike korte tidsforløp som et halvår, men dette er absolutt noe å se på, sier Ole Helge Haugen.

Den økonomiske situasjonen

Den økonomiske situasjonen har med all tydelighet slått inn i befolkningsutviklingen i Møre og Romsdal, selv om forholdet mellom innvandring og utvandring er mindre negativt enn forventet. Enkelte av kommunene rundt byene har hatt en god vekst som for eksempel Aukra, Fræna, Averøy og Haram, men veksten er svakere enn før.

Ikke minst gjelder dette kommunene rundt Ålesund som tidligere har hatt en eventyrlig vekst i folketallet.

– Mye av veksten rundt Ålesund har vært bybasert. Det har vært en regional vekst som henger sammen med Ålesund. Men summen for Ålesundsregionen er jo vesentlig svekket så det er jo noe vi må se nærmere på. Vi har ikke fått sett så veldig nøye på tallene så vi skal være forsiktig med å tolke for dypt. Men det er ikke så mange store lyspunkt da på en forøvrig flott dag i Møre og Romsdal, sier Ole Helge Haugen.

14 av kommunene i Møre og Romsdal har hatt en nedgang i folketalet i de første seks månedene i 2016. I andre kvartal hadde 10 en nedgang

I løpet av det første halvåret har Aukra og Aure hatt den største prosentvise økningen mens Vanylven har hatt den største prosentvise nedgangen.