– Utfordringene er veldig store

Medikamentkostnadene er svært krevende for flere avdelinger. Det fortalte klinikksjef Torstein Hole ved Klinikk for medisin til styret i Helse Møre og Romsdal i dag. Hole sa at utfordringene med kostnadene til medikamenter er så store for enkelte avdelinger at en ikke kan forvente at dette kan løses innenfor avdelingen sine rammer.

Torstein Hole
Foto: Terje Reite / NRK