– Utfordringa blir drifta

Leder i Molde eldreråd, Arild Gunnar Vikhagen, er svært godt fornøyd med at et samla kommunestyre satser på å styrke eldretilbudet med umiddelbar bygging 24 nye sjukeheimsplasser på Råkhaugen omsorgssenter. I tillegg skal det komme flere plasser både på Råkhaugen, Kleive og Skåla. – Utfordringa blir å skaffe fagfolk og drifte disse sjukeheimsplassene, tror Vikhagen, som viser til at å drifte en sjukeheimsplass koster rundt en million kroner i året. Det blir en markant økning av eldre over 80 og 90 år i Molde de kommende åra og kommunen har siste åra hatt stor mangel på sjukeheimsplasser. Eldrerådet i Molde mener det blir behov for minst 100 nye sjukeheimsplasser innen 2032.

Arild Gunnar Vikhagen, leder i Molde eldreråd
Foto: Gunnar Sandvik / NRK