– Uakseptabelt å legge ned Setnesmoen

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) mener det er uakseptabelt å legge ned HV-11 og leiren på Setnesmoen i Rauma.

Jenny Klinge

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) reagerer sterkt på forslaget fra regjeringen.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

I regjeringas langtidsplan blir det foreslått å legge ned heimeverndistriktet, og styre soldatene fra Værnes i Sør-Trøndelag.

Med nebb og klør

Mørebenken på Stortinget har engasjert for å opprettholde Setnesmoen og den lokale HV-ledelsen.

– Jeg reagerer sterkt både fordi de legger opp til å svekke heimevernet generelt og for vårt området så skal ikke HV11 ha en egen ledelse som er geografisk forankret her, og synes jeg er helt uakseptabel, sier Jenny Klinge.

– Senterpartiet kommer til å kjempe med nebb og klør for å få omgjort dette, sier Klinge.

Stortinget avgjør

Helge Orten

Stortingsrepresentant Helge Orten (H).

Foto: Trond Vestre / NRK

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) mener regjeringa har laget en plan som totalt sett styrke det norske forsvaret. Men også Orten har argumentert for at Setnesmoen og den lokale ledelsen ved HV11 bør opprettholdes. Nå må han innse at dette ikke har nådd frem.

– Jeg må ta til etterretning at forsvarsministeren og regjeringen har gjort en annen faglig vurdering enn det som har vært mitt utgangspunkt. Alle vi på Mørebenken har vært opptatt av vil skal prøve å beholde Setnesmoen og en lokal ledelse for HV11. Her er det gjort andre faglige vurderinger. Det synes jeg er litt synd. Men nå går saken til Stortinget og så får vi ta behandlinga der til høsten, sier Helge Orten.

– Er du skuffa?

– Ja, jeg må jo si det, men samtidig er jeg ikke overrasket over forslaget siden rådet fra Forsvarssjefen var så tydelig.

Kan bli tungt

HV-11 Setnesmoen i Rauma

Setnesmoen sin fremtiden skal avgjøres av Stortinget til høsten.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Både ordføreren i Rauma og distriktsrådsleder for HV-11 har uttrykt et håp om å berge Setnesmoen. Helge Orten sier at nå bli det spennende å høre hva de andre partiene på Stortinget mener. Men Jenny Klinge tror det kan bli tungt å få snudd avgjørelsen.

– Ja, jeg frykter at det kan bli tungt. Vi i Senterpartiet vil gjøre alt vi kan. men vi er helt avhengig av å få med oss et flertall på Stortinget. Da er vi avhengig av at KrF og Venstre vil kjempe for HV11, ogd et er jeg redd for at de kanskje ikke vil gjøre, sier Jenny Klinge.