Hopp til innhold

– Tvangsammenslåing vil møte sterk motstand i Haram

Uten bruk av tvang vil Møre og Romsdal få et sted mellom 26 og 30 kommuner, men mange er spent på hva Stortinget vil gjøre det neste halve året.

Storkommune Ålesund

I følge Aftenposten kan flere av kommunene i Møre og Romsdal bli utsatt for tvang når Stortinget skal tegne det fremtidige kommunekartet.

En av disse er Haram kommune. Flere har pekt på at Haram er inneklemt og sperrer for en storkommune der Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog allerede er med.

– Folk har sagt nei

Randi Frisvoll

Varaordfører Randi Frisvoll i Haram reagerer sterkt på signalene om at Haram kan bli tvangssammenslått med Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men varaordfører Randi Frisvoll (KrF) reagerer sterkt på signalene om at Haram kan bli tvangssammenslått med Ålesund.

– Skjer det blir jeg veldig skuffa. Jeg har fått en forståelse av at dette skulle være en frivillig prosess. Nå har vi kjørt flere runder, vi har hatt folkeavstemning og folk har sagt nei. Haram er stor i seg selv, og at lille Sandøy skal presse oss inn i en storkommune, forundrer meg veldig, sier Randi Frisvoll.

– Dette vil møte sterk motstand blant folk flest i vår kommune. Det er iallefall mitt inntrykk ut fra den kontakten jeg har med folk.

Hastebehandling

Også noen mil lenger nord i Møre og Romsdal har det gått ei kule varm etter at det ble kjent gjennom Aftenposten at Gjemnes kan bli tvangssammenslått med Molde. Og ikke bare det: Kanskje vil Stortinget speede opp og hastebehandle de kommunene det gjelder i løpet av januar og tidlig februar. Det er snakk om 15-20 kommuner i landet som kan bli utsatt for tvang.

I folkeavstemninga i Gjemnes var det et knapt flertall for å fortsette som egen kommune. Men det er først og fremst retningsvalget som skaper debatt. Mange føler seg som nordmøringer og mange ser mot Kristiansund.

Håper Gjemnes får bestå

Knut Sjømæling

Ordfører i Gjemnes. Knut Sjømæling (Sp)

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Ordføreren i Gjemnes sier han ikke har fått noen signaler om hastebehandling, og han håper at Gjemnes får være i fred.

– Jeg føler at Gjemnes ikke er i kategorien inneklemt. Vi har jo åpning i alle retninger. Det er jo en vurdering som ligger i stortingsvedtaket at det kan bli aktuelt å se på inneklemte kommuner. Men jeg føler ikke at vi er der, sier Knut Sjømæling (Sp).

Heller ikke stortingsrepresentant Pål Farstad (V) ser noe behov for å bruke tvang mot Gjemnes. I løpet av våren skal Stortinget fatte vedtak om den fremtidige kommunestrukturen i landet, og Venstre kan få en nøkkelrolle.

Enkelte tilfeller

Pål Farstad

Stortingsrepresentant Pål Farstad (V)

Foto: Trond Vestre / NRK

Farstad understreker at han uttaler seg på egne vegne, og at det er Andrè Skjelstad som er Venstres mann i Stortingets kommunalkomitè. Han tror ikke det blir lagt opp til omfattende bruk av tvang, men det kan bli aktuelt i enkelte tilfeller.

– Dersom det er flere kommuner som har valgt å gå sammen så vil det være uheldig dersom det er èn kommune som vil kunne sperre for en slik utvikling, sier Pål Farstad.

– Betyr det at Haram peker seg ut som en kommune som kan bli tvangssammenslått med Ålesund?

– Jeg vil være forsiktig med å bringe frem noen bestemte kommuner. Her skal det gå prosesser som jeg vil overlate til våre folk i komiteen. Men så lenge Sandøy, Skodje og Ålesund har tenkt å gå sammen så blir det en utfordring med Haram som ligger midt i det.: