– Turistskatt kan svekke friluftslivet

Generalsekretær Lasse Heimdal i organisasjonen Norsk Friluftsliv frykter turistskatt kan åpne for å skattlegge ferdsel i naturen.

Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv

KRITISK: Generalsekretær Lasse Heimdal i organisasjonen Norsk Friluftsliv frykter turistskatt kan åpne for å skattlegge ferdsel i naturen.

Foto: Joe Urrutia

Heimdal mener dette vil være en trussel mot allemannsretten, en trussel han ikke liker.

– Fri ferdsel i utmark er en av de viktigste grunnene til at både nordmenn og utlendinger søker til den norske naturen. Dette prinsippet må vi ikke rokke ved, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Skatt for å gå på do

Flere politikere og parti er positive til å innføre en turistskatt, for å finansiere toalett og andre servicefunksjoner rundt om i landet. En slik skattlegging finnes i mange andre land.

Trafikk-kaos i Geiranger

KAN MÅTTE BETALTE: Turister i Geiranger kan måtte betale skatt for å gå på do i framtida

Foto: Nils Atle Sundnes

– De få og små utgiftene som reiseliv og friluftsliv medfører i form av blant annet renovasjon, er særdeles små i forhold til de inntekter reiseliv og friluftsliv legger igjen, og bør kunne dekkes av dette, sier Heimdal.

Vil ikke ha avgifter

Lasse Heimdal

ALLEMANNSRETTEN ER TRUET: Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv frykter allemannsretten kan bli er truet.

Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

Heimdal mener fri ferdsel uten betaling er en grunnleggende del av den norske kulturen, og en viktig del av et felles gode. Han viser til at årlig ser forsøk på å endre denne friheten gjennom å innføre avgifter på ferdsel.