– Trusler på internett er aldri en spøk

Politiet setter inn store ressurser ved alvorlige trusler på nett. Trusler fremsatt som spøk medfører en kostbar og unødvendig ressursbruk for politiet.

Yngvar Joensen

Yngvar Joensen i Kripos forteller at det alltid er nødvendig å identifisere og snakke med dem som står bak en trussel på internett.

Foto: KRIPOS

Når politiet får tips om alvorlige trusler på internett haster det å få avklart hvem som står bak. Politioverbetjent Yngvar Joensen i Kripos forteller at det er bred støtte for nødvendigheten av å avklare slike trusler, og at de har godt samarbeid med politimyndigheter og internett-tilbydere i andre land, for å få ut nødvendig brukerinformasjon.

– Dette er store operative tiltak, og når det er trusler mot for eksempel skoler så går det stor innsats inn i dette, sier han.

Pågrep 15 år gammel gutt

En 15 år gammel gutt ble forrige uke pågrepet av politiet i Ålesund for å ha fremsatt alvorlige trusler på liv og helse på nett. Trusselen ble oppfattet av Kriminalpolitisentralen i Oslo, som betraktet trusselen som så alvorlig at både Kripos, Politiets sikkerhetstjeneste og samarbeidende polititjenester i andre land ble involvert.

IP-adressen ble lokalisert og i avhør innrømmet 15-åringen at han hadde skrevet trusselen, men at det var ment som en spøk. Han opplyste at han ikke hadde til hensikt å skade noen.

– Det kan virke som han ikke var klar over rekkevidden av det han skrev, opplyste politiinspektør Ingmar Farstad.

– Må ta det på alvor

Joensen i Kripos forteller at de ofte reagerer på tips fra publikum, og at en trussel publisert på nett alltid vil kunne oppfattes som mer alvorlig enn det den kanskje er ment. I dette tilfellet fikk de inn et tips på facebook-gruppen for politiets nettpatrulje.

– Den største utfordringen på generelt grunnlag er at trusler i det hele tatt blir publisert – at noen synes at dette er god humor, og at de legger det ut uten særlig perspektiv for konsekvensene dette får, sier Joensen.

For uavhengig om det er en reell trussel, eller om det er forsøk på spøk, må politiet alltid ta det på høyeste alvor.

– Trusler på internett er ofte veldig vanskelig å vurdere. En trussel kan også medføre evakuering av store områder, og det er store ressurser som blir satt i sving, sier Joensen.

Ansvar for hvordan det man skriver blir oppfattet

Trusler på internett er noe politiet har jobbet med i mange år.

– Det er ikke alle som skjønner hvordan det de skriver blir oppfattet av andre. Folk har ansvar både for hva de legger ut, i tillegg til hvordan det de legger ut oppfattes av andre.

Han klarer ikke å anslå hvor mye slike aksjoner koster politiet.

– Det er uansett en unødvendig ressursbruk som kunne vært unngått.

Følger opp 15-åringen

Kommunalsjef i Ålesund kommune, Bjørn Ivar Rødal, sier at 15-åringen som la frem truslene nå blir fulgt opp av skolen.

– Skolen det gjelder er veldig involvert og Ålesund kommune har et tett og godt samarbeid med politiet når det gjelder forebyggende arbeid i forhold til trusler på internett.