– Treng meir tid

Helse Møre og Romsdal skriv i ein kommentar, til rapporten frå Statens helsetilsyn om Sebastian-saka, at dei treng meir tid. – Vi skal til ein kvar tid sikre pasientane våre eit godt og trygt helsetilbod. I denne saka får fleire partar kritikk. Vi treng no tid til å gå grundigare gjennom rapporten, seier fagdirektør Odd Veddeng.