– Tragisk og trist

Stein Aam, ordførar i Ørsta, seier at konkursen i selskapet K.A. Aurstad, som har base i Ørsta, både er tragisk og trist. – Aurstad har vore er hjørnesteinsbedrift i området, så dette er ei forferdeleg trist sak. Konkursen kan ramme over 100 her i nærområdet, og det er mykje sett med Søre Sunnmøre sine auge, seier Aam. Ordføraren håper likevel at det vil vere mogleg å halde fram med enkelte prosjekt, trass i konkursen. – Men at det blir ei redusering det er heilt klart, seier han.

Stein Aam
Foto: Einar Orten Trovåg / NRK