– Tilbakemeldingene er entydig positive

Flere av de de tyngste aktørene i finansmiljøet er positive til et offentlig-privat samarbeid med Møreaksen.

Møreaksen konferanse

Tirsdag møtte forkjemperne for Møreaksen finanseliten i Norden på en konferanse i Oslo.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

– Konferansen har vært overraskende positiv. Det var et veldig godt oppmøte og tilbakemeldingene er entydig positive, sier daglig leder i Møreaksen AS Jan Petter Hammerø.

Tirsdag møtte forkjemperne for Møreaksen ulike aktører i finanseliten i Norden på en konferanse i Oslo sentrum.

Entreprenører som NCC Construction AS, DNB, KLP, politikere og Statens vegvesen var blant dem som var til stede.

Den planlagte fastlandsforbindelsen over Romsdalsfjorden ble tirsdag presentert som et offentlig-privat prosjekt, også kalt for OPS.

– Villig til å finansiere dette

Målet med Møreaksen er å knytte Møre og Romsdal mer sammen. Det er regnet ut at med Møreaksen vil det ta under en time å kjøre mellom Molde og Ålesund.

(Saken fortsetter under videoen)

Møreaksen grafikk


Målet var å finne ut hvordan prosjektet bør lages for å fremstå som attraktivt i offentlig-privat sammenheng.

– Det er fint at entreprenørene syns dette er et interessant prosjekt, og alt ligger til rette for å jobbe videre med temaet, sier Hammerø.

Konferansen ble holdt i rådgivningsfirmaet Deloitte sine lokaler, som samarbeider med Møreaksen AS.

Finansrådgiver i Deloitte Sissel Husøy mener Møreaksen vil egne seg godt som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt.

Konferanse

Kjetil Strand fra Statens vegvesen, Per Harbø fra NHO, Sissel Husøy fra Deloitte og Jan Petter Hammerø fra Møreaksen AS.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

– Vi har i dag sett at finansieringsinstitusjoner og store infrastrukturfond er villig til å finansiere dette. Kostanden avhenger av risikoen i prosjektet. Kan risikoen håndteres så er det ikke sikkert at finansieringen blir så dyr, sier finansrådgiver Sissel Husøy.

– Gode erfaringer med tidligere prosjekt

Offentlig-privat samarbeid er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt eller en tjeneste.

De private tar en større del av ansvaret knyttet til utviklingen eller driften av prosjektet.

– Vi får kompetanse som entreprenørsiden har til å hjelpe oss å finne gode løsninger. Det gjelder ikke bare i forbindelse med å bygge det, men for vedlikehold i 25 og 30 år. Da blir det et godt prosjekt for mange generasjoner, sier Jan Petter Hammerø.

– I tillegg er dette en finansieringsform der offentlige og private kan bruke sin økonomiske krefter til å løfte et stort prosjekt på 10 milliarder kroner, sier han.

Prøveprosjektene som Stortinget i 2001 vedtok å sette i gang etter OPS-formen er:

E18 Grimstad-Kristiansand (Aust-Agder og Vest-Agder)
E39 Klett-Bårdshaug (Sør-Trøndelag)
E39 Lyngdal-Flekkefjord (Vest-Agder)

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud (FrP) talte på konferansen tirsdag.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

– Det er gode erfaringer med disse tre prosjektene, og vegvesenet sier at de klar for flere. Derfor kan det tenkes at Møreaksen nå står i kø, sier Sissel Husøy.

Hoksrud vil ha innspill

Til stede på konferansen var også statssekretærer i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud fra FrP.

– Dette er et solid prosjekt, sa Bård Hoksrud fra talerstolen.

Ifølge statssekretæren er det interessant å jobbe videre med mulighetene for et offentlig-privat samarbeid.

– Vi er opptatt av å få gode innspill på prosjektet som er lønnsomme, sier Hoksrud.

Han mener det likevel er viktig at et offentlig-privat samarbeid ikke kun handler om finansieringen, og sier det er flere finansieringsmuligheter.

– Det vi også ser er at man kan gjøre et spleiselag med offentlige og private penger. Privat finansering er ikke absolutt nødvendig i prosjektene, sier Sisel Husøy.

– Nå skal vi bearbeide det vi har fått av tilbakemeldinger i dag og komme med forslag til regjeringen om hvordan dette kan løses, sier Jan Petter Hammerø.