– Tenk arbeidsplasser framfor eksport

Aure-ordføreren har et klart budskap til olje- og energiministeren når han besøker Tjeldbergodden i dag.

Tjeldbergodden

Tjeldbergodden blir vist fram for olje- og energiministeren i dag.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Når statsråd Tord Lien besøker det store industrianlegget, vil han blant annet få se den nye testproduksjonen av hydrogen som er satt i gang. Og han vil får høre ordfører Ingunn Golmens tanker om hvordan gassen kan utnyttes.

Ingunn Golmen

Nye produkter og ikke minst flere arbeidsplasser, er fokuset til Aure-ordfører Ingunn Golmen.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Olje- og energiministeren bør ha fokus på industriell bruk av gass for å skape arbeidsplasser innenlands, ikke bare tenke på gass som et eksportprodukt, sier hun.

Behov for arbeidsplasser

Hun viser til at det er nedgang i den tradisjonelle olje- og gassnæringen, og når også andre næringer har motbør, er det stort behov for arbeidsplasser.

– Nå er det absolutt rette tiden til mer bruk av naturgass til industrielle formål. Naturgassen kan være med og skape arbeidsplasser, mener Golmen.

I dag bruker Norge mindre enn en prosent av den gassen vi produserer innenlands.

– Det ligger derfor et betydelig potensial i å bruke litt mer av denne gassen her hjemme, og tenke litt mer på arbeidsplasser framfor eksport, sier Aure-ordføreren.

Mindre til eksport

Denne debatten har gått tidligere også. Men for Aure der Tjeldbergodden er den store hjørnesteinen for industriarbeidsplasser, synes ordføreren det har vært vanskelig å få gjennomslag.

Tord Lien

Statsråd Tord Lien skal på synfaring på Tjeldbergodden i dag.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

– Det er selvfølgelilg viktig med eksport, og få mest mulig betalt for gassen. Men samtidig burde fokuset også bli dreid mer over på innenlands bruk av gassen. Det kan gi, ikke bare nye arbeidsplasser, men kanskje også nye produkter.

Ifølge Golmen er potensialet stort for Aure og for Tjeldbergodden.

– Vi har ledig kapasitet i rører som kommer inn, og det er plass til flere aktører. Det ligger også store muligheter i testproduksjonen av hydrogen. Dette er et nytt og spennende konsept som statsråden skal få se.