– Svarer ikke på sentrale spørsmål

Lederen i Bonde- og småbrkarlaget i Møre og Romsdal, Stein Brubæk, er kritisk til jordbruksavtalen. I en pressemelding skriver Brubæk at det er en avtale som ikke tar inn over seg verken nasjonale eller internasjonale utfordringer som landbruket har. Avtalen bidrar til å redusere gapet mellom inntektene til bøndene og andre yrkesgrupper, men endringene er marginale, mener Brubæk. Han peker på behovet for mer midler til omlegging til en mer bærekraftig matproduksjon i Norge.

Stein Brubæk
Foto: Gunnar Sandvik/NRK