Hopp til innhold

– Svært positive til utslippsmåling

Stranda havnevesen er svært positive til at utslipp fra cruiseskip skal måles for å se hvor stort miljøavtrykket fra cruiseturismen er i fjordene.

Cruiseskip i Geiranger

ARKIVBILDE: Cruiseskip i Geiranger.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Fredag ble det kjent at cruiseskip i tre vestlandsfjorder de kommende månedene skal rapportere om all sin aktivitet for å måle utslipp og miljøavtrykk fra cruiseturismen.

Det er havnesjef ved Stranda havnevesen, Rita Berstad Maraak, svært positiv til, og mener det var på høy tid.

Havnesjef i Geiranger Rita Berstad Maraak.

Havnesjef i Geiranger, Rita Berstad Maraak, ønsker utslippsmålingene velkommen.

Foto: Bernt Baltzersen / NRK

– Stranda havnevesen har bedt om dette lenge. Det må aldri være tvil om at vi alle vil ha ei grønn samfunnsutvikling basert på kunnskap for å gi samfunnet, forvaltning og næringsliv godt nok grunnlag for å gjøre tiltak. Stranda havnevesen har over lengre tid jobbet med miljøsaken og hatt en tett dialog med både NTNU, Sjøfartsdirektoratet og andre, sier hun.

– Viktig med fremdrift

Møreforsking publiserte i fjor en analyse av klimautslippene til luft i Geirangerfjorden. Den antyder at CO₂-utslippene fra cruiseanløpene kan ligge på 13.000-14.000 tonn i året. Det tilsvarer de samlede utslippene fra hurtigbåtflåten i Møre og Romsdal og litt mindre enn utslippene fra busstrafikken.

Havnesjefen vil nå ha god fremdrift på saken.

– Nødvendige fakta må hentes inn for å gjøre konkrete, og ikke minst godt begrunnede tiltak, sier hun.

Hun mener videre at Hurtigruten må med i en slik måling, i tillegg til trafikken på land.

– Busser, biler og bobiler, er en vesentlig større utfordring enn det som skjer på sjøsida, og at det bør gjøres samme type måling på denne trafikken, sier hun.