Hopp til innhold

– SV bør ut av regjeringa om vi ikkje vinn dei viktige sakene

Fylkesårsmøtet i SV i Møre og Romsdal meiner at SV bør gå ut av regjeringa om Arbeidarpartiet står fast på å innføre vikarbyrådirektivet.

Oddrun Årflot

Oddrun Årflot er leiar i Møre og Romsdal SV. Ho meiner partiet må ut av regjeringa om SV ikkje vinn fram med dei viktige sakene i 2012.

Foto: Trond Vestre / NRK

Vikarabyrådirektivet er fastsett av EU. Det har to mål. Det skal bli lettare for arbeidsgjevarar å leige inn arbeidskraft. Og vikarar og faste tilsette skal likebehandlast.

I Noreg er vikarbyrådirektivet svært kontroversielt. Store deler av fagrørsla i Noreg meiner at direktoratet kjem til å føre til auka bruk av vikarar, færre fast tilsette og mindre makt til fagforeiningane.

– Får ikkje trumfe gjennom direktivet

No seier Møre og Romsdal klart ifrå at SV må ut av regjeringa om Arbeidarpartiet held fast ved forslaget om å innføre vikarbyrådirektivet i Noreg.

– Dersom dei trumfar igjennom vikarbyrådirektivet bør ikkje SV sitje i regjeringa, seier fylkesleiar i SV, Oddrun Årflot.

– Klimasaka blir vanskeleg

Vikarbyrådirektivet er ikkje den einaste saka SV må setje hardt mot hardt på, iløgje fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal SV. Klimameldinga er også ei sak som vil setje regjeringssamarbeidet på prøve.

Ingrid Opedal

Inrid Opedal representerer SV i fylkestinget i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Mykje tyder på at det blir vanskeleg å få arbeidarpartiet med på ein offensiv klimapolitikk. Denne saka er så viktig at SV må ut av regjeringa om vi ikkje får med oss arbeidarpartiet, seier Ingrid Opedal som representerer SV i fylkestinget.

– Utfordrar på miljø

Tidlegare stortingsrepresentant for SV, Bjørn Jacobsen meiner også at fleire av sakene som skal avgjerast i 2012 kan føre til at SV går ut av regjeringa.

SVs forsvarspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen

Bjørn Jacobsen er tidlegare stortingsrepresentant for SV.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– Vi utfordrar Arbeidarpatiet på fleire konkrete saker. Vikarbyrådirektivet er ei av sakene. Og klarer vi ikkje å gjere meir for miljøet i regjeringa enn ved å stå utanfor, må vi ut av regjeringa, seier Bjørn Jacobsen.

– Kor viktig blir klimameldinga?

– Vi må vere tindrande klare: Vi må vinne klimameldinga. Miljøet treng det og verda treng det, seier Bjørn Jacobsen.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL

Programleiar Bibbi Kjølås i studio 2021

Se distriktsnyheter med Bibbi Kjølås