Mener kritikken mot etatene er uberettiget

Håndteringen av krisesituasjonen i Todalen har fått kritikk fra flere hold de siste dagene. Men fylkesberedskapssjefen og fagkyndige mener kommunikasjonen under krisearbeidet har vært upåklagelig.

Ras i Todalen

Sverre Kjetil Rød og Ketil Foldal mener kritikken mot etatene som arbeider med raset i Todalen er uberettiget.

Foto: Eirik Haukenes, Hans Thomas Eikrem / NRK

Natt til fredag fikk Todalen, som har vært isolert siden onsdag 31. juli, tilbake strømmen. Også passasjerbåten er i rute fredag morgen, og i tilfelle nødssituasjoner står en lekter med kapasitet til to biler klar.

Ketil Foldal

Fylkesberedskapssjef Ketil Foldal mener alt som kan gjøres har blitt gjort i Todalen.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

– Min vurdering er at situasjonen har blitt behandlet ryddig og strukturert, og at de som har vært involvert har gjort det som kan gjøres, sier fylkesberedskapssjef i Møre og Romsdal, Ketil Foldal.

Han får støtte av Sverre Kjetil Rød, som har doktorgrad i kommunikasjon i krisesituasjoner.

– Totalt sett virker det veldig positivt, sier Rød, som ber folk ha forståelse for at også krisearbeid krever planlegging.

Sverre Kjetil Rød

Sverre Kjetil Rød mener ekspertene har blitt flinkere til å lytte til lokalbefolkningen.

Foto: Roar Strøm / NRK

Kritisk

Situasjonen i Todalen er svært kritisk for bøndene, som holder et møte om den videre utviklinga i formiddag. De har behov for transport av store mengder fôr, samt dyretransport.

Foldal avviser påstandene om at Forsvaret eller Sivilforsvaret burde vært kontaktet for å bistå med sine midler i arbeidet med å sikre beboerne og de næringsdrivende i bygda.

– Jeg vurderer at de har fått de fartøyene som er hensiktsmessige. Det er ikke sånn at forsvaret har fartøy liggende klar for sånne situasjoner til enhver tid, sier Foldal.

Jenny Klinge

Jenny Klinge mener arbeidet i Todalen gikk for sakte.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Vanskelig situasjon

Han mener at vurderingene som ble tatt underveis i arbeidet var gode, og at ingen offentlige instanser kunne bidratt med mer hensiktsmessige fartøy eller utstyr enn de som er blitt tatt i bruk.

– Det er en vanskelig situasjon, og at alt ikke er oppe og går med en gang kan man ikke regne med.

God utvikling

Sverre Kjetil Rød ser en klar framgang i kommunikasjonen mellom offentlige instanser, samt mellom det offentlige og beboerne i det skredrammede området.

– Jeg skjønner at folk kan bli frustrert, men med tanke på at det ble holdt folkemøter fra dag én, og at det etter bare to dager har kommet på plass en nødferje, virker det på meg som om etatene har kommet langt på to dager.

Infrastrukturen ble hardt rammet da skredet rev med seg omtrent 100 meter av den eneste innfartsveien til området ned i sjøen. Rød tror de offentlige instansene er bedre forberedt på naturkatastrofer nå enn tidligere.

Saken fortsetter under bildet.

Raset i Todal fra sjøen

Todalen er isolert etter at skredet ødela den eneste innfartsveien til området.

Foto: Eirik Haukenes

Ekstremværet Dagmar herjet langs norskekysten i desember 2011. Siden den gang har det vært stor framgang i kommunikasjonsarbeidet under krisesituasjoner, sier Rød.

– Det kan alltids diskuteres om det kunne gjøres raskere, men etatene må svinge seg rundt når slike hendelser inntreffer. Det virker for meg som at de er stadig bedre forberedt på nødssituasjoner som dette.

Bedre varsling

Etter at politiet i Nordmøre og Romsdal var ferdige med sine undersøkelser ble ansvaret for den videre håndteringen av saken gitt til Surnadal kommune.

– Som med de fleste naturkatastrofer er den ingen syndebukk her. Mitt inntrykk er at kommunen har sørget for å få til en god dialog med nødetatene og andre etater, og med innbyggerne sine.

Det skyldes at hyppigheten av naturkatastrofer øker, og dermed drar samtlige etater lærdom fra det. Bedre værvarsling og samspill med fagpersoner gjør at situasjonen i Todalen er tilnærmet så god som den kunne vært, mener Rød.

– Åpenhet er viktig

Han mener at kommunen har vært flink til å involvere lokalbefolkningen i arbeidet med å løse situasjonen på best mulig måte.

– Folk har bodd her lenge, i flere tilfeller i generasjoner. Derfor er det viktig å involvere befolkningen, og benytte lokalkunnskapen de sitter inne med, sier Rød.

Han berømmer kommunen for fullstendig åpenhet om situasjonen. Det ble i går holdt et folkemøte der alle hadde anledning til å stille spørsmål og komme med innspill. De aktuelle offentlige etatene var med på møtet.

– I disse tilfellene er det veldig viktig med åpenhet, å sørge for at innbyggerne er med. En dialog der alle parter er delaktig er bare en fordel. Alt i alt synes jeg de er på rett vei i Todalen, avslutter Rød.

Raset mellom Svinviktunnelen og Todalen får store konsekvenser for innbyggerne, som foreløpig hverken kommer seg til eller fra bygda.

Her går skredet