NRK Meny
Normal

– Streiker så lenge vi må

Fagforbundet, Unio og YS tar ut totalt om lag 25 000 medlemmer i streik. – Vi streiker så lenge vi må, sier Ina Enoksen i Unio.

Hany Suleiman og Arne Kristian Martinsen

Hany Suleiman og Arne Kristian Martinsen er streikevakt ved Skarbøvik ungdomsskole.

Foto: Torild Øvrelid / NRK

Ina Enoksen

Streikeleder Ina Enoksen forteller at streikeviljen er stor.

Foto: Trond Vestre / NRK

Etter brudd i meklingen for stat- og kommuneansatte gikk 25 000 medlemmer i Fagforbundet, Unio og YS ut i streik torsdag morgen. Det er første gang på 28 år at statsansatte streiker.

– På bakgrunn av tilbudene vi har fått så er det ikke uventet, sier Ina Enoksen, leder for streikekomiteen for Utdanningsforbundet i Unio.

Vil ramme

I Møre og Romsdal rammer streiken i første rekke Ålesund, Molde og Kristiansund.

Streiken vil ramme både helsesektoren, skoler og barnehager, kommunal administrasjon, havnevesen, parkeringsselskap og renovasjon.

– En streik vil alltid ramme og folk vil merke at offentlig sektor er fraværende mange plasser. Vi har gjennomført noen grundige konsekvensanalyser slik at tredjepart skal bli minst mulig skadelidende. Det vil ikke gå ut over liv og helse, sier Enoksen som ikke tror det vil gå mot tvungen lønnsnemnd.

Stor streikevilje

– Hvor lenge er dere forberedt på å streike?

– Vi er forberedt på å streike så lenge vi må. Det kan bli lenge sett opp imot KS vilje til å imøtekomme våre krav. Streikeviljen er stor. Vi holder på så lenge vi må, sier Enoksen.

Rammer barnefamilier

Konsekvensene av streiken merkes i første omgang best av barnefamilier. Unio – som blant annet organiserer lærere og førskolelærere – har tatt ut 8.500 ansatte ved 459 virksomheter i 14 kommuner, deriblant Ålesund.

Møtte stengte dører

Ingen av de 60 barna ved Skarbøvika barnehage i Ålesund får komme inn i dag. Ved porten sitter Marianne Assev og en kollega streikevakt.

– Det har ikke vært så mye å gjøre. Foreldrene har vært godt varslet om dette på forhånd. De har vist forståelse for at vi streiker. Ingen har så langt vært sure, sier Assev som er medlem av Utdanningsforbundet.

En av foreldrene var innom i morgentimene og hilste på streikevaktene.

– Han ba oss stå på og sa han håpet at vi ville få bedre lønn. Vi vil streike til vi får kravene våre innfridd, sier Assev.

Artikkelen fortsetter under bildet

Marianne Assev og Berit Standal

Marianne Assev og Berit Standal har streikevakt ved Skarbøvika barnehage.

Foto: Torild Øvrelid / NRK

Vil ha mer lønn

Unio mener lønnsveksten for deres medlemmer er for dårlig sammenlignet med privat sektor.

– Det viktigste kravet er lønn. Nå er vi i streik fordi vi ikke kan akseptere at vi nok en gang skal være lønnstapere. Arbeidsgiveren vil ikke innse at vi står ovenfor en rekrutteringskrise i offentlig sektor. Det er blant annet stor mangel på førskolelærere. I møtet med det offentlige skal man møte kvalifisert personell, sier Enoksen.

Går glipp av eksamen

240 elever ved Skarbøvik ungdomsskole møtte stengte dører etter at 20 lærere ved skolen er tatt ut i streik. 10. klasse skulle hatt eksamen i norsk sidemål i dag.

– Vi ønsker selvfølgelig ikke at streiken skal ramme elevene. Nå er det en gang sånn, så da må vi bare ta det derfra, sier Hany Suleiman, lærer ved skolen.

Lærerne ved skolen er innstillt på å streike så lenge det mener det er nødvendig.

– Jeg synes vi fortjener mer lønn. Statusen til læreryrket trenger et løft, og da er lønn et viktig argument. Mange lærere slutter like etter de har begynt å jobbe. Det tyder på at det er noe som ikke er bra nok, og det må vi jo prøve å imøtekomme, sier Suleiman.

Her blir det streik

Fagforbundet tar ut 388 medlemmer fra fylket ved følgende virksomheter:

 • Rådhuset i Kristiansund

  Rådhuset i Kristiansund

  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
  Kristiansund kommune
 • Kristiansund og Nordmøre havn IKS
 • Molde eiendom KF
 • Molde kommune
 • Molde og Romsdal havn IKS
 • Molde utleieboliger KF
 • Molde vann og avløp KF
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Romsdalshalvøy interkomm.
 • Ålesund brannvesen KF
 • Ålesund kommunale eiendom KF
 • Ålesund kommune
 • Ålesundregionens havnevesen

Molde

I Molde kommune er 162 ansatte tatt ut i streik. Følgende enheter og kommunale foretak er berørt:

 • NAV Molde
 • Molde bydrift, informasjons- og serviceavdelingen
 • Molde Vann og Avløp KF
 • Helsetjenesten
 • Brn og familietjenesten
 • Plan og utviklingsavdelingen
 • Brann og redningstjenesten
 • Kulturtjenesten
 • Molde Eiendom KF
 • Molde utleieboliger KF
 • Drift og forvaltningsavdelingen
 • Økonomiavdelingen
 • Personal- og organisasjonsavdelingen
 • Byggesak- og geodata

Ålesund

405 ansatte i Ålesund kommune er tatt ut i streik. Disse jobber i følgende virksomheter:

 • Aspøy omsorgssenter

  Aspøy omsorgssenter

  Foto: Stig Morten Waage / NRK
  Aktivisering og velferd, voksne
 • Aspøy korttidsavdeling
 • Aspøy omsorgssenter
 • Barn og unge - ytre
 • Bingsa (vann, avløp, renovasjon)
 • Dokumentsenteret og servicetorget
 • Fagerlia videregående skule
 • Fremmerholen barnehage
 • Helsestasjoner ytre distrikt
 • Hjemmetjenester Gåseid
 • Hjemmetjenester Larsgården
 • Hjemmetjenester Nørve
 • Hjemmetjenester sentrum
 • It
 • Kolvikbakken ungdomsskole
 • Kultur
 • Larsgården skole
 • Volsdalen skole sin fane.

  Elevene ved Volsdalen skole blir rammet av streiken.

  Foto: Aina Rødal / NRK
  Nørve barnehage
 • Personal og lønn
 • Renholdsdrift
 • Rådmannens stab
 • Skarbøvik ungdomsskole
 • Skarbøvika barnehage
 • Spjelkavik barneskole
 • Spjelkavik omsorgssenter
 • Spjelkavik ungdomsskole
 • Veg, anlegg og park
 • Volsdalen bokollektiv
 • Volsdalen skole
 • Ålesund kommune
 • Ålesund kommunale eiendom
 • Ålesund brannvesen
 • Åse sjukeheim

Kristiansund


126 medlemmer i Fagforbundet er tatt ut i streik i Kristiansund.

 • Atlanten ungdomsskole
 • Barn, familie, helse
 • Bekkefaret bofellesskap
 • Brann og redningsenheten
 • Bygg og eiendom
 • Plan og bygning
 • Byingeniøren
 • Dale dagsenter
 • Eventyrveien boliger
 • Frei sykehjem
 • Hagelin
 • Hjemmetjenesten distrikt 1 og 3
 • Kristiansund bibliotek
 • Kristiansund servicekontor'
 • Kultur og næringsenheten
 • NAV Kristiansund
 • Park og anlegg
 • PPT-tjenesten
 • Renovasjon
 • Rokilde sykehjem
 • Roligheten omsorgsboliger
 • IKT/dokumentsenteret
 • Personalseksjonen
 • Utviklingsseksjonen rådhuset
 • Økonomiseksjonen rådhuset
 • Tildelingstjenesten
 • Rådmannens stab

 • Les også: Her er det streik