– Stor variasjon i svømmeopplæringen

Mangel på basseng, stengte svømmehaller og lang reisevei, er noen av årsakene til at mange elever ikke får nok svømmeopplæring, sier Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Flere kommuner har nå søkt om penger for å gi svømmeopplæring til nyankomne innvandrere.

Eknes svømmehall

SVØMMEOPPLÆRING: Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring og denne gruppen er overrepresentert i ulykker.

Foto: Tina Brock / NRK

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. Det har derfor blitt etablert et eget tilskudd på 10 millioner i 2016 til svømmeopplæring for disse elevene. Også andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen tidligere, omfattes av ordningen.

Politisk rådgiver Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet sier at de ved flere anledninger de siste årene sett at nylig ankomne innvandrere er ekstra utsatt for drukningsulykker.

Flere kommuner har søkt om penger, i Møre og Romsdal er det åtte kommuner som har søkt.

– Kommunene kan få et beløp på 1500 kroner per elev. Kommunene som har søkt er kommuner med mottak, og som har flere elever i denne kategorien, sier Jørn Thomassen som jobber ved oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Jan Kjensli, utviklingskonsulent ved Norges svømmeforbund, sier flere av klubbene har vist interesse for å få ordningen.

– Det er et kjempestort behov for det. Det ene er dette med drukningsforebygging, som er kjempeviktig. Men det handler også om å ha sosiale aktiviteter. Det er ikke noen midler som er satt av til de foresatte og det burde det også vært, slik at barna og de foresatte kunne dratt sammen.

– Ulik svømmeopplæring

Jørn Thomassen

Jørn Thomassen ved oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

En ny rapport fra Utdanningsdirektoratet viser at bare en av ti skoler gir fjerdeklassinger 30–40 timer svømmeundervisning.

Ifølge Jørn Thomassen har de hatt tilsyn og oppdaget at det er store variasjoner i svømmeopplæringen rundt om i kommunene.

– Ofte blir svømmeopplæring brukt som en salderingspost når kommunebudsjettene skal gå i hop. Vi har ikke sanksjonsmidler overfor kommunene, men er jo av den erfaring av at kommunene i de fleste tilfellene følger opp, når de får pålegg om å rette opp feilene.

– Hva tror du er grunnen til at mange kommuner ikke greier å gi nok svømmeopplæring til elevene?

– Forklaringen vi får fra kommunene er økonomi. Det er mangel på bassengkapasitet, en del må reise et stykke for å få tilgang til svømmehall og en del kommuner har stengt svømmehallene i store perioder av året.

– Ikke tilfredsstillende

Jan Kjensli, Norges svømmeforbund

Jan Kjensli, utviklingskonsulent ved Norges svømmeforbund, sier flere av klubbene har vist interesse for å få penger til nyankomne minoritetsspråklige elever.

Foto: Norges Svømmeforbund

I en nasjonal undersøkelse fra 2013 kom det frem at halvparten av landets tiåringer ikke var svømmedyktig. Mange barn får derfor svømmekurs i regi av veldedige organisasjoner og idrettslag – fordi det kommunale tilbudet er for dårlig.

– Det er ikke spesifikke krav om hvor mange timer svømming man skal ha, men det er krav om at elevene skal være svømmedyktige, og da er det en del anbefalte normer som mange ligger under.

– Hva tenker du om det?

– Det er jo ikke tilfredsstillende. Det er jo viktig at målene i svømmeopplæringen følges, og det peker vi ofte på.