– Stor økonomisk betydning for Rauma

Rauma-ordføreren er lettet over at mangeårig uenighet om hvem som skal betale for overvåkingen av store fjellskred nå er avklart.

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad og sjefgeolog Lars Harald Blikra

Ordfører Lars Olav Hustad er glad for at situasjonen omkring Åknes/Tafjord beredskap nå er avklart.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Staten skulle overta ansvaret for overvåkingen av store fjellskred i Rauma, Stranda og Norddal, men krangel om økonomi stoppet prosessen.

Nå har energi- og miljøkomiteen på Stortinget fått pengene på plass.

Les også: Jublar over at Staten tek rekninga

– Det er veldig gledelig. Dette er noe vi har jobbet med i mange år, så jeg er glad for at vi har nådd fram. For Rauma kommune har det en veldig stor økonomisk betydning, sier ordfører i Rauma Lars Olav Hustad.

I dag er det fylkeskommunen og flere kommuner som står som eiere. Saken skal formelt opp i Stortinget fredag, men Hustad stoler på at det nå er satt strek for den lange striden.

Lang prosess

Heggura

Geologene følger de rasfarlige områda døgnkontinuerlig. Her er de på Heggurda ved Tafjorden.

Foto: Åknes/Tafjord-prosjektet

Denne prosessen startet allerede i 2003. Eierne av Åknes/Tafjord Beredskap har arbeidet med at Staten skal ta over ansvaret.

Staten skulle overta ansvaret for beredskapen, men ønsket ikke å betale regninga. For de tre kommunene Stranda, Rauma og Norddal var det en helt uakseptabel situasjon.

Prosessen gikk i stå, og det har tatt sin tid å få den på skinner igjen, men nå tar Staten regninga. Energi- og miljøkomiteen mener også at kommunene Stranda og Rauma må få kompensert for investeringer som er gjort med låneopptak.

– Det er flott at kommunene kan få igjen for de utgiftene og den gode jobben de har gjort, sier sjefgeologen ved Åknes/Tafjord, Lars Harald Blikra.

– Situasjonen har vært uholdbar og uavklart i forbindelse med budsjettarbeid. Vi har brukt mye energi på dette, men nå ser det ut som det løser seg, sier Lars Olav Hustad.