– SNR ein del av løysinga

Moldeordførar Torgeir Dahl, seier nytt fellesjukehus på Hjelset, ikkje er problemet, men del av den langsiktige løysinga på dei økonomiske utfordringane i Helse Møre og Romsdal. Dahl trur ikkje uroa om helseføretaket er ein trussel mot nytt sjukehus. Men Moldeordføraren merker at det nærmar seg val, og at enkelte politikarar kastar seg inn i debatten med lettvinte løysingar.

Torgeir Dahl (H)
Foto: Ann Eli Nøsen / NRK