NRK Meny

– Skulle hatt flere fengselsplasser

Senterpartiets justispolitiske talskvinne Jenny Klinge er kritisk til at regjeringen vil fortsette å leie fengsels-plasser i Nederland til 270 millioner kroner. – Det er nå foreslått å øke bevilgningen med 21 millioner kroner, som følge av at valutakursen har endret seg siden avtalen ble inngått. Bare økningen som følge av endringer i valutakursen kunne tilsvart over 20 fengselsplasser i Norge, sier Klinge. Hun skulle gjerne sett at regjeringen gjorde mer for bedre fengselskapasiteten i Norge.

Jenny Klinge
Foto: Bernt Sønvisen

Siste video/lyd

Sterk auke i transporten av gass med tankbil på strekninga Aure-Kristiansund gjer at ferjepassasjerane ikkje lenger stoler på at dei kjem fram når dei skal. Ordføraren i Aure gir fylkeskommunen skulda.
Far og son måtte begge hoppe på sjøen då ein fritidsbåt starta å brenne utenfor Alnes i Giske i dag tidleg. Politiet skryt av måten dei handla på.
I Molde fryktar trafikantar kaotiske forhold når Frænavegen i dag vart stengt for 6 veker. Årsaka til stenginga er at gamle vassrøyr må skiftast ut. Vegen er gjennomfartsåra til Molde og ein av dei mest trafikkerte.