– Skuffende med så lite spillerom

Regjeringen burde ha gitt kommunene større spillerom nå når arbeidet med kommunereformen nå har startet. Det mener rådmann i Volda.

Rune Sjurgard ved det nye rådhuset i Volda

Det er skuffende at kommunene ikkje får mer drahjelp inn i kommunereformen mener rådmann i Volda, Rune Sjurgard. (Arkivbilde)

Foto: Arne Flatin / NRK

Forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem onsdag innebærer en vekst i kommunene sine frie inntekter på 4,4 milliarder kroner. Rune Sjurgard som er rådmann i Volda, og leder av rådmannsutvalget i Møre og Romsdal, mener kommunene burde fått mer drahjelp inn i kommunereformen.

– Jeg er ikke fornøyd. Staten stiller noen formidable krav til kommunesektoren, og da savner jeg et insitament der staten følger opp og er litt raus, sier han.

Les alt om statsbudsjettet i Møre og Romsdal her.

Savner økning i reelle inntekter

Han savner ressurser som kommunene kan bruke til å skaffe seg kompetanse og få frigjort kapasitet til å få jobbet med kommunereformen. Da kan kommunene få bruke arbeidet som et ledd i samfunnsutviklingen.

– Jeg savner at kommunene rett og slett får en reell økning i frie inntekter som vi kunne ha brukt til å frigjøre kapasitet til å jobbe med dette. Jeg savner også en forenkling slik at vi kan redusere på trykket på statlige tilsyn. Først da kunne vi ha fått konsentrere oss om utviklingsarbeid.

Sjurgard mener at det regjeringen la frem i statsbudsjettet onsdag ikke innebærer en reell vekst.

– Slik jeg vurderer dette så er det ikke reell vekst dersom kommunene skal innfri de forventningene som er lagt i statsbudsjettet til økt satsing innenfor økt skolehelsetjeneste, helsestasjoner og ruspsykiatri, sier han.

Vil ikke klare å innfri kravene

Han synes dette er nødvendige og gode formål, men han er redd kommuner som har høy gjeld og store utfordringer ikke vil klare å innfri.

– Hvis en skal ta hensyn til de signalene som kom i budsjettet, og forpliktelsene som skal dekkes i 2015 som ligger innenfor kommunene sine frie inntekter, så er jeg redd for at veksten dessverre er negativ, sier han.