– Selvmord må ikke være tabu

For to år siden tok mannen til Jenny Klinge sitt eget liv. Nå vil stortingspolitikeren ha mer åpenhet rundt selvmord.

Jenny Klinge
Foto: Senterpartiet

For Jenny Klinge var det aldri noe alternativ å prøve og skjule at mannen hun var gift med, Endre, tok sitt eget liv for to år siden.

– Jeg bestemte meg med en gang at jeg ville være åpen om det som hadde skjedd. Folk får vite om det uansett. Det er bedre å være åpen med det samme, så slipper man at det oppstår spekulasjoner, sier senterpartipolitikeren.

Vil åpne dørene for andre

Hun velger nå å fortelle sin historie for å bidra til å fjerne tabuene knyttet til selvmord.

– Selvmord har vært tabubelagt i så mange år, og det blir en ekstra belastning. Jeg mener det er viktig at vi kan snakke mer om dette. Ved at jeg er åpen om det som skjedde, håper jeg at det kan bli lettere for andre å snakke om selvmord i fremtiden, sier Klinge.

– Et sjokk

Jenny Klinge

Jenny Klinge representerer Mørebenken på Stortinget.

Foto: Senterpartiet

Klinge har sittet på Stortinget de siste fire årene. Hun var hjemme i Surnadal på påskeferie da mannen hennes tok sitt eget liv.

– Det var et sjokk for meg, sønnen vår og resten av familien, sier Klinge.

Endre hadde slitt psykisk i perioder, men klarte seg bra størsteparten av tida.

– Jeg visste ikke hvor alvorlig det stod til med han. Det er vanskelig å vurdere hvor alvorlig det kan være selv om man ser at folk sliter, sier hun.

Fikk mye støtte

Klinge har aldri angret på at hun valgte å være åpen om det som skjedde.

– Jeg opplevde å få mye støtte fra folk i Surnadal da jeg fortalte hva som hadde skjedd. Folk turde å nærme seg. Om man tør å være åpen, får man mer direkte omsorg enn om man holder det hemmelig, sier Klinge.

Kollegaene på Stortinget ble tidlig informert om det som hadde skjedd.

– På samme måte som i hjembygda opplevde jeg at det var en stor fordel at jeg hadde vært åpen og fortalt det som det var. Da jeg kom tilbake var ikke spørsmålet om hva som hadde skjedde noe som lå i lufta.

– Hvordan tok de imot deg da du kom tilbake?

– Jeg opplevde at folk var direkte overfor meg. Jeg hadde også behov for at folk var seg selv og ikke unngikk meg. Ting blir annerledes når slike ting skjer.

– Overveldende

Klinge forteller at hun fikk mer støtte enn hun hadde forventet i tiden etter. Hun opplevde at folk rundt henne turde å snakke om selvmordet.

– Jeg har vært gjennom en del i løpet av livet. Jeg vet at kriser er noe man kan komme seg gjennom. Det er ikke riktig å si at man blir styrket etter å ha vært gjennom noe slikt, men nå vet jeg at folk er der for meg om noe skjer og det har gjort meg tryggere. Jeg har fått mye hjelp og støtte, mye mer enn jeg hadde trodd. Det var overveldende. Det har ført til at jeg har fått nærere bånd til mange, sier Klinge.

Vil få ned selvmordstallene

Hvert år tar over 500 mennesker i Norge sitt eget liv. Det er dobbelt så mange som årlig dør i trafikken. Klinge har et brennende ønske om å endre statistikken.

– Jeg håper vi kan få til en debatt hvor vi diskuterer hva som kan gjøres for å unngå at folk tar livet sitt, sier hun.

Styrket engasjement for psykisk helsevern

Opplevelsen som endret hverdagen, har også formet Klinge som politiker.

– Jeg har alltid vært opptatt av psykisk helsevern, men dette har styrket engasjementet mitt. Akutt psykisk sykdom må tas like alvorlig som fysisk sykdom. Det skal ikke være forskjell på om du har et hjerteinfarkt eller et psykisk sammenbrudd, du skal få hjelp, sier Klinge.

– Åpenhet er viktig

Finn Borgersen

Finn Borgersen

Foto: Privat

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, LEVE, arbeider blant annet med å sikre omsorg og støtte til de etterlatte ved selvmord. At stortingspolitikeren og andre velger å være åpen om selvmord har stor betydning, mener foreningen.

– Det er veldig viktig at profilerte personer som Jenny Klinge er åpen om selvmord. Det står respekt av å tørre å snakke om dette temaet. Ved å være åpen blir det lettere å bearbeide sorgen. Situasjonen for de etterlatte blir bedre når man kan snakke om dette, sier Finn Borgersen, styreleder i LEVE.

Stor endring

Ifølge Borgersen har folks holdninger til å snakke om selvmord endret seg drastisk i løpet av de siste ti årene. Selvmord er fremdeles tabubelagt, men tabuene er færre og dempet.

– Det er en mye større åpenhet rundt selvmord nå og det gjør situasjonen for de etterlatte lettere. Utviklingen har gått raskt de siste årene. Nå blir det skrevet om selvmord i dødsannonsene, noe som var utenkelig for noen år tilbake. Skammen knyttet til selvmord forsvinner og gjør sorgen lettere å bære. Etter at statsminister Bondevik gikk ut og fortalte om at han slet psykisk, åpnet han for at fjerne tabuer knyttet til psykisk helse, sier Borgersen.

– Et stort samfunnsproblem

For hver person som tar livet sitt, sitter mange igjen i en fortvilet situasjon. Selvmord berører svært mange.

– Om man regner ti pårørende, som er et forsiktig estimat, er over 5000 personer i året direkte berørt av selvmord. Selvmord er et stort samfunnsproblem, sier Borgersen.

Vil ha mer forebyggende arbeid

I tillegg forsøker om lag 5000 personer hvert år å ta sitt eget liv. Borgersen mener det er på høy tid å gjøre noe for å redusere den dystre statistikken.

– Foran stortingsvalget i 2013 vil LEVE prøve å påvirke de politiske partiene til å satse på forebyggende arbeid for å redusere tallene. Jeg er glad for at Jenny Klinge ønsker å ta tak i denne problematikken, sier Borgersen.