Hopp til innhold

– Rolig avslutning for mor og barn i kirkeasyl

Det gikk rolig for seg da namsmannen, barnevernet og politiet hentet mor og datter ut fra kirkeasyl i Spjelkavik kirke, sier leder i soknerådet.

Spjelkavik kirke

ASYL: Spjelkavik kirke har vært tilholdssted for mora og hennes syv år gamle datter helt siden februar måned.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Allerede tirsdag i forrige uke ble Spjelkavik kirke og soknerådet orientert om at mora og den sju år gamle datteren, snart kom til å bli hentet ut av kirka.

– Biskopen innkalte meg og politimesteren til et møte. Der fikk vi vite at namsmannen kom til å gjøre rettskraftig avgjørelsen om at dattera skulle tilbakeføres til faren. De skulle hente ut mor og barn innen noen dager, fikk vi vite, forteller Kjetil Hjelset, leder i soknerådet.

Informerte mor

Hjelset informerte mora om at de kom til å bli hentet ut av namsmannen i løpet av kort tid.

Kjetil Hjelset

Soknerådsleder Kjetil Hjelset i Spjelkavik har hatt mye med mor og barn å gjøre i den tiden de satt i kirkeasyl.

Foto: Hans Olav Landsverk / NRK

– Mor virket forberedt på at dette kunne komme, så meldingen var ikke uventet for henne, seier Hjelset.

Spjelkavik kirke har vært tilholdssted for mora og hennes sju år gamle datter helt siden februar måned. De søkte tilflukt i kirka for å unngå at sjuåringen skulle sendes til faren, en britisk mann bosatt på Mallorca.

Saken har skapt stor oppmerksomhet, og har vært gjennom tre domstoler. Både Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett har avgjort at sjuåringen, sammen med sine to brødre, skal bo hos far.

– Barnefordelingsspørsmålet ikke avklart

Ifølge morens advokat, Heidi Varmann, er det ikke endelig avgjort hvor barna skal bo.

– Saken har gått på hvilket lands rett saken skal gå for. Det avgjøres gjennom hvilket land familien sist var bosatt i. Barnefordelingsspørsmålet er ikke avklart, og ingen domstol har tatt stilling til hvilken av foreldrene barna varig skal bo hos.

– Moren frykter rettsapparatet på Mallorca fordi hun opplever at rettssikkerheten ikke er optimal der, legger hun til.

Stilt og rolig

Selv om saken har vært avgjort i rettssystemet, har ikke de to blitt hentet ut av namsmannen.

Dette har advokaten til faren, Sol Elden, reagert meget sterkt på, og ment at rettsavgjørelsene måtte bli tatt til følge.

Da de to etter 100 dager i kirkeasyl, ble hentet ut sist fredag, skjedde det uten at kirka medvirket i det hele. De var kun med og observerte, seier Hjelset.

– Namsmannen, barnevernet og et par politifolk dukket opp i 08:30-tida fredag morgen. Mor og barn fikk god tid på seg før de forlot kirken et par timer senere. Alt skjedde stilt og rolig, forteller Kjetil Hjelset.

NRK har ikke lykkes i å få snakket med mannens advokat, Sol Elden, mandag.