Hopp til innhold

– Denne prakteiendommen har nasjonal kulturhistorisk verdi

MOLDE (NRK.no): Herskapsvillaen Retiro ligger langs Fannestrandsvegen øst for Molde sentrum. Et eiendomsselskap kjøpte den gamle eiendommen i 2005. Siden har bygningene forfalt.

Retiro

Villa Retiro er bygget i sveitserstil i 1870 av en familie fra Kristiansund som ble rike på klippfiskhandel. Nå skaper den strid og engasjement i Rosenes by, Molde.

Foto: Romsdalsmuseet

Det var eiendomsselskapet Planor som kjøpte herskapsvillaen Retiro i 2005. Selskapet ville bygge boliger i området og videreselge den gamle villaen. Men planene møtte protester og man venter fortsatt på en reguleringsplan for området. Nå har forfallet kommet så langt at vernemyndighetene er i ferd med å gripe inn.

– Det som har skjedd med bygningene er trist. Også gjengroingen i parkområdet er trist. Men det er fortsatt et stort potensial i å kunne ta vare på dette, sier fylkeskonservator Bjørn Ringstad.

Er ikke forfallet kommet så langt at det ikke er noe å ta vare på?

– Nei, det er jeg ikke enig i. Det er mulig, om man har ressurser, til å gjøre noe med dette. Selv om parken er gjengrodd kan gammel storhet gjenopprettes, sier Ringstad.

Bernt Ove Vågsæter

Bernt Ove Vågsæter i eierselskapet Planor foran Villa Retiro slik den fremstår i dag.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Historisk viktig område

Retiroområdet er en viktig del av Molde bys historie. Villaen ble bygget i slutten av 1800-tallet, og parken ble anlagt på samme tid. På denne tiden ble det bygget en rekke store sommervillaer fra pengesterke kjøpmenn fra Kristiansund. Kristiansund hadde i flere tiår opplevd fantastiske tider i handelsnæringen, og mange var blitt svært velstående på salg av klippfisk. Området på Retiro og videre inn over Fannestranda ble et yndet ferieparadis for velstående forretningsfamilier.

– Retiro er et sentralt element i dette kulturområdet og Retiro er anlagt etter utenlandske modeller. Madrid er det direkte utgangspunktet for denne parken. Og anlegget ble bygget som en offentlig park. Det var ikke bare et lite hageanlegg, men det skulle være tilgjengelig for allmennheten, forteller Ringstad til NRK.

Retiro

Området er i dag preget av søppel og forfall.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Eierne bekrefter forfall

På området ligger det nå knuste glasskår, malingen faller av veggene og vinduene er spikret igjen. Også eieren, eiendomsselskapet Planor, medgir at eiendommen forfaller.

– Ja. Det forfaller. Men foreløpig føler vi at vi har dette under kontroll, sier Bernt Ove Vågsæter i Planor til NRK. Huset tar ikke inn vann. Men bordkledningen og vinduene forfaller, medgir han.

Hvorfor skjer forfallet?

Boligen er i dag godkjent til fritidsbolig. Men det er ingen som vil bruke bygningen til dette i dag. Men vi har en avtale med Molde kommune som innebærer at vi kan utvikle dette området slik det er gjort med andre tilsvarende anlegg, sier Vågsæter.

– Så dere ønsker ikke bare at forfallet skal bli så stort at bygget kan rives?

Nei. Tvert imot. Vi passer på huset. Vi har montert direkte brannvarsling til brannvesenet. Men vi klarer ikke å vedlikeholde bordkledning og vinduer. Vi ser ingen annen mulighet enn at det blir en form for næringsvirksomhet i bygget, som også har interesse i å utvikle parkanlegget her, sier Vågsæter.

Retiro-parken

Retiro-parken i glansdagene. Parken var offentlig tilgjengelig og var anlagt etter modell fra park i Madrid.

Foto: Romsdalsmuseet

– Området har potensial

I Molde er flere av sommervillaene langs Fannestranda berget fra forfall. Landstedet Nøisomhed som landfysikus i Romsdal Amt, Dr. Goldt bygde i 1797, har Angvik Eiendom tatt vare på og Lubbenes Gård bygd av kristiansundskjøpmann Nils R. Parelius i 1871, er restaurert og blitt restaurant.

– Men også Retiro har potensiale til å bli tatt vare på, slik det har skjedd på flere av disse eiendommene, sier fylkeskonservator Bjørn Ringstad.

Retiroparken er allerede definert som et område med nasjonal verdi. Dermed påligger det vernemyndighetene å se etter at anlegget blir tatt vare på. Men inntil nå er det ikke gjort formelle vernevedtak for området.

– Siden midten av 2000-tallet har vi gitt signaler om at området har stor verneverdi. Vi mener at Retiro skal få status som verneområde. Men vi kan ikke påtvinge grunneieren å sette i stand bygningene eller parkområdet, sier Ringstad.

Bjørn Ringstad

Fylkeskonservator Bjørn Ringstad.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Eierne er positive til fylkeskonservatoren

Eiendomsfirmaet Planor uttaler nå at de stiller seg positiv til utspillet fra vernemyndighetene.

– Ja. Jeg la merke til at fylkeskonservatoren har Nøisomhed som forbilde. Det er bra. Dette er akkurat det vi har kommet med innspill til kommunen på. Og vi venter på en reguleringsplan som vi vet skal komme. Vi har ventet i mange år nå. Vi vil gjerne begynne å investere her, men vi vil vite hva vi investerer i. Området vil fortsatt bli tilgjengelig for allmennheten. Det blir ikke privatisert, sier Bernt Ove Vågsæter i Planor.

Venter på reguleringsplan

Også fylkeskonservatoren ser frem til at arbeidet med en reguleringsplan for området kommer noen steg videre.

– Vi vil være en aktiv part i prosessen. Vi er spent fordi det er mange interesser inne i bildet. Det skal på plass en vei i området. Og det er ønske om boligbygging. Molde fotballklubb ønsker flere fotballbaner. Og verneinteressene og friluftsinteressene har kommet med innspill. Det er svært positivt med det store engasjementet her nå, sier Ringstad til NRK.