– Representert i fleire departement

Fylkesleiarar i Venstre meiner partiet har fått for lite uttelling i regjeringssamarbeidet, med tanke på talet på statsrådar og tyngda på departement. Men Ola Betten i Møre og Romsdal peiker på at Venstre er representert også i andre departement. Betten meiner ein alltid kan ønskje seg meir enn ein får, men understrekar at Venstre no er del av eit kollegium, skriv VG.

Ola Betten i Venstre i Molde
Foto: Gunnar Sandvik / NRK