NRK Meny
Normal

– Regnskapene gir ikke et korrekt bilde

Eierne av de private barnehagene, Jugendby og Krikane, sier de har ingenting å skjule, etter at de hadde tatt ut millionbeløp i styrehonorar.

Krikane Barnehage Sykkylven

En foreldrerepresentant reagerte sterkt på at den private Krikane Barnehage AS i Sykkylven har tatt ut mer enn tre millioner kroner i styrehonorarer siden 2008.

Foto: Privat

I en pressemelding skriver eier og styremedlem Servet Degirmenci, at styrehonorarene har blitt misforstått, etter at Utanningsnytt.no gikk gjennom regnskapet til de private barnehagene.

Jugendby barnehage i Ålesund går med underskudd. Eierne har de siste sju årene tatt ut 1,9 millioner kroner i styrehonorar. Ekteparet Servet og Denise Degirmenci eier barnehagen, og er det sittende styret. Det samme ekteparet er to av fire eiere i Krikane barnehage i Sykkylven, der tre millioner kroner ble tatt ut.

Lønnet arbeid ført som honorar

I pressemeldingen skriver Degirmenci at de to barnehage-styrene har hatt arbeidende styremedlem, som har utført arbeidsoppgaver knyttet til driften av barnehagen.

– I budsjettet har lønn for slike arbeidsoppgaver blitt ført som «styrehonorar». Disse tallene har blitt godkjent av både eiere og revisorer, og rapporteres årlig til offentlige myndigheter.

Degirmenci skriver også at lønn til daglig leder i Krikane er fordelt på to personer, med til sammen 140% stillingshjemmel.

Barnehager med underskudd

Jugendby barnehage

Til tross for at Jugendby barnehage i Ålesund går med underskudd har eierne av barnehagen tatt ut 1,9 millioner i styrehonorar de siste årene.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Ifølge Degirmenci gir ikke regnskapene et korrekt bilde av Krikane barnehages situasjon. Årsaken er av en regnskapsteknisk karakter.

– Dette er på grunn av at den reelle egenkapital i realiteten er positiv, til tross for at den bokførte egenkapitalen er ført som negativ. I regnskapene er det benyttet høy avskrivningssats på anleggsmidler, mens korresponderende avdrag på langsiktig gjeld utgjør ca. halvparten, skriver Degirmenci.

Degirmenci forteller videre at revisoren har i sine beretninger hvert år lagt til grunn at forutsetningene for fortsatt drift i begge barnehager, var og er tilstede.

– Driftes i tråd med lovverk

Degirmenci presiserer i pressemeldingen at barnehagene blir driftet i tråd med lovverket og anbefalinger.

– Barnehagene har per i dag heller aldri måttet gjennomføre kutt i drift på grunn av økonomiske forhold, og alle overskudd og tilskudd har kommet barna til gode, slik som forutsatt.

Styrerne i de to barnehagene, Aina Gjerde Grande og Eva Helen Haram Blakstad, uttaler at de har full tillit til styret, og at de på generelt er godt fornøyd med driften og de økonomiske rammevilkårene.

Degirmenci skriver at styret ikke har fått tilbakemeldinger fra foreldrerepresentanter om at tilbudet ikke har vært tilfredsstillende.

Vil samarbeide med kommunen

Både Krikane og Jugendby er underlagt rapporteringsplikt til sine kommuner, der regnskap og driftsrapporter innrapporteres årlig. Kommunene har derfor hatt full innsyn i regnskapene.

Om kommunen skulle ønske ytterligere opplysninger om budsjettene, skriver Degirmenci at de gjerne samarbeider.

– Skulle de ha behov for, eller ønske om ytterlige opplysninger, ut over det som er innrapportert, vil selvsagt Krikane og Jugendby barnehage samarbeide. Styret i begge barnehager vil derfor gi de myndighetene som ønsker det, fullt innsyn, avslutter Degirmenci.

Flere nyheter fra Møre og Romsdal