NRK Meny
Normal

– Fergekontraktene er den største utfordringen vi har

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik ber politikerne gjøre tydelige prioriteringer i årene som kommer.

Ottar Brage Guttelvik

Ottar Brage Guttelvik sliter med dyre fergekontrakter og etterslep på vedlikehold.

Foto: Trond Vestre / NRK

Lånegjelden stiger, det er gjort store investeringer i samferdsel og videregående utdanning, og fergekontrakter og veivedlikehold har nærmest blitt en kostnadsbombe.

– Vi klarer ikke alt. Vi har lånegjeld som stiger, vi er veldig ambisiøs på både drift og investeringsnivå, da blir summen for stor innenfor de økonomiske rammene vi har, slik at vi blir nødt å prioritere, sier Guttelvik.

– Må ha desentraliserte tjenester

Guttelvik synes politikerne er flinke å høre etter selv om han ikke fikk gjennomslag for kutt i budsjettet.

– Mesteparten av budsjettet gikk jo gjennom, bortsett fra de forholdsvis små kuttene som vi ønsket å få til, sier han.

Han sier at det er vanskelig å ta vekk tilbud som allerede fins i Møre og Romsdal.

– Vi har et sånt type fylke hvor det er nødvendig å opprettholde tjenester veldig desentralt. Det er et dilemma. Desentralisert skolestruktur og tannhelsestruktur i tillegg til ønsker om investeringer blir i meste laget, sier han.

Største utgiften er fergekontraktene

Desentraliserte tilbud, fergekontrakter, etterslep på vedlikehold i tillegg til stor lånegjeld, er realiteten. Den største utfordringen er likevel økningen i kostnaden på fergekontraktene og vedlikeholdskontraktene.

– Når vi investerer i skolebygg og veiprosjekt så styrer vi det selv. Men vedlikeholdskontrakter og fergekontrakter, det styrer vi ikke selv, sier han.

Han mener det på noen tjenester er i ferd med å bli få tilbydere.

– Det er nesten monopol, og da går prisene opp. Det er kanskje den største utfordringen vi har.