Norske banker advarer: Frykter flere konkurser i offshorenæringen

Oljenedturen har ført til tøffe tider og store omveltninger i offshorenæringen de siste årene. Og nedturen er langt fra over, skal vi tro Sparebank 1 SMN.

Vidar Helland, konserndirektør Næringsliv, Sparebank 1 SMN

Vegard Helland i Sparebank 1 SMN frykter flere konkurser i offshore.

Foto: Sparebank 1 SMN

Banken ser med uro på utviklingen de neste månedene.

I Konjunkturbarometer fra Sparebank 1 SMN som ble lagt frem denne uka står det blant annet at det nå trolig blir en ny runde med restruktureringer, og at flere rederier kan bli slått sammen.

Det har også Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) sagt tydelig fra om tidligere i høst.

For mange offshoreskip

– Det er for mange skip i forhold til etterspørselen. Norske redere har fremdeles rundt 110 offshoreskip som ligger i opplag. Vi går nå inn i en ny vinter som blir like tøff som den har vært de siste årene, sier Vegard Helland i Sparebank 1 SMN.

Helland sier at banken er interessert i å være med på å opprettholde lokal drift, men det forutsetter at eierne er villige til å ta risiko og har egenkapital.

Skip fra Island Offshore ligger i opplag i Ulsteinvik.

Offshoreskip fra Island Offshore i opplag i Ulsteinvik.

Foto: Arne Flatin / NRK

– Noen har forsøkt å klamre seg til håpet om at markedet kommer tilbake, men det har foreløpig ikke skjedd. Ingenting tyder heller på at det kommer til å gjøre det på kort sikt heller. Nå begynner noen selskap å slite med å skaffe kontanter, og flere har varslet at de har behov for bistand fra banker og obligasjonseiere.

Krav om vraking

I en ny runde kan bankene stille krav om at mange av de 110 skipene som nå fremdeles ligger i opplag skal tas ut av markedet.

Solstad offshore2

Kraftig reduksjon i likviditet for Solstad Offshore ifølge Konjunkturrapporten til Sparebank 1 SMN

Foto: Solstad Offshore

Konjunkturrapporten viser at likviditetsbeholdningen i Norges største offshorerederi, Solstad Offshore, er redusert med 500 millioner kroner. Havila Shipping har mistet 100 millioner.

Hvis 3. kvartal blir omtrent som 2. kvartal, og høst- og vintermånedene blir som forrige sesong, tror Helland at flere selskaper vil ha store utfordringer med å klare seg gjennom 2019 uten en ny runde med restruktureringer. Han mener risikoen for konkurser også vil øke.

Sjefen for Solstad Offshore, Lars Peder Solstad, har tidligere sagt at rederiet vil ha en dialog med långiverne for å bedre likviditeten.

Solstad sier at det som kommer fram i Konjunkturbarometeret ikke er overraskende.

Lars Peder Solstad, konserndirektør Solstad Farstad

Lars Peder Solstad bekrefter at offshorebransjen står overfor store utfordringer de neste månedene.

Foto: Frode Berg / NRK

– Markedet er svært utfordrende. Det gjelder for hele næringen, ikke bare for oss, sier Lars Peder Solstad til NRK.

– Solstad har tjent på å bli større

Han mener selskapet har tjent på restruktureringen som førte til at Solstad ble Norges største offshorerederi, fordi det medførte færre aktører i markedet.

I de siste 15 månedene har Solstad solgt 12–13 skip. Alle er solgt ut av offshore, eller skal brukes i andre markeder slik at disse skipene ikke skaper nye utfordringer for norske redere.

Solstad vil ikke kommentere påstanden fra Vidar Helland i Sparebank 1 SMN om at flere offshorerederier kan stå i fare for å gå konkurs de neste årene.