– Offshoreskipene blir liggende

Toppsjefen i Havila Shipping, Njål Sævik, mener mange av offshoreskipene som i dag ligger i opplag aldri kommer tilbake i arbeid. Tilbudet av skip er vesentlig større enn etterspørselen.

Njål Sævik, adm.dir. Havila Shipping

Njål Sævik i Havila Shipping tror at mange av offshoreskipene som nå ligger i opplag aldri kommer tilbake i normal drift. De begynner å bli for gamle.

Foto: Frode Berg / NRK

Rundt 1700 av verdens offshorefartøyer er ute av markedet. Det er omtrent 30 prosent av den samlede flåten. Over 130 av dem er fra Norge. Selv om det nå ser ut til at behovet for offshoreskip øker igjen, kan det ta lang tid før disse skipene kaster loss og starter på nytt. Foreløpig er det stort sett snakk om forlenging av kontrakter for skip som allerede er i arbeid.

– Vi ser at etterspørselen øker, og at kontrakter forlenges, men når det gjelder skip som ligger i opplag så begynner mange av dem å bli for gamle, sier Sævik.

Ikke plass til alle

Årsaken til at mange av offshoreskipene kan bli borte for godt, er at det rett og slett er for mange av dem. Det er ikke plass til flere i markedet og de kan ikke konkurrere med de nyeste skipene.

Ankerhåndteringsfartøyene Havila Mars og Havila Mercury i opplag

Fem Havilabåter ligger nå i opplag. 23 er i vanlig drift.

Foto: Frode Berg / NRK

– Det skaper ikke mindre tilbudsside å flytte båter rundt til andre eiere. Det er dessuten omtrent ingen kjøpere og de som er interessert vil ha dem gratis. Det går selvfølgelig ikke, understreker Sævik.

Det er dessuten omtrent ingen kjøpere, og de som er interessert vil ha dem gratis.

Njål Sævik, Havila Shipping

Havila Shipping har selv 23 båter i drift og fem i opplag. Av de 800 sjøfolkene rederiet hadde da markedet var på topp, er det bare 500 igjen. Njål Sævik regner med at vinteren kommer til å bli knalltøff.

Bankavtaler sikrer drift til 2020

Havila og en rekke andre offshorerederier har avtaler med bankene som gjør at de kan drive på spesielle vilkår fram til 2020. Disse avtalene ble inngått etter tøffe forhandlinger og trusler om konkurs. I et helt år var Havila i gjeldsforhandlinger med 11 banker, aksjonærer og obligasjonseiere.

Njål og Per Sævik på Gardermoen etter at avtalen om Havile er klar. På vei til styremøte.

Far og sønn, Per og Njål Sævik (til venstre) i november 2016, på vei hjem til Sunnmøre etter lange og slitsomme forhandlinger for å redde familierederiet.

Foto: Frode Berg / NRK

– Vi la nettopp fram tallene for tredje kvartal. De viser at næringa fremdeles må regne med å jobbe i motvind en stund til, sier toppsjefen i Havila.

Sævikfamilien har satset 165 millioner kroner i ny egenkapital på at dette skal gå bra. Selskapet har fire milliarder kroner i gjeld, og betaler stort sett bare renter fram til 2020.

Konkurs er ikke det beste for å bevare verdier.

Solveig Frøland, avdelingsdirektør i GIEK
Solveig Frøland, avdelingsdirektør i GIEK

Avdelingsdirektør i GIEK, Solveig Frøland, tror de fleste finansinstitusjonene er interessert i å unngå konkurs når gjelden i offshoreselskapene skal reforhandles i 2020.

Foto: Alf-Jørgen H. Tyssing / NRK

Det er flere kriserammede selskap som får en utfordring i 2020, men Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) understreker at kapitalmarkedet vil foretrekke å restrukturere gjennom forhandlinger og ikke via en konkurs.

– Det betyr ikke at man kan utelukke konkurs, men det er ofte ikke det beste hvis du vil bevare verdier, sier avdelingsdirektør i GIEK, Solveig Frøland.

Til å leve av

Njål Sævik tror at markedet blir til å leve av framover med det han kaller fornuftig inntjening og avkastning, men hvor mange båter som kommer tilbake i drift er han usikker på.

– De fleste kommer aldri tilbake, noen kommer kanskje tilbake og noen kommer helt sikkert tilbake, sier Sævik.