Ønsker nordmørskommuner velkommen, men har lite å gi

Trøndelagsfylka ønsker nordmøringene velkommen til det nye storfylket sitt, men fylkestoppene i Trøndelag sier de har lite konkret å tilby.

Fylkesutvalget Sør-Trøndelag

TRØNDERRIKET: Fylkene i Trøndelag tar gjerne til seg Nordmøre, men de presiserer at de vil komme til en ferdig pakke.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Artikkelen er oppdatert med uttalelser fra Ola Rognskog fra Orkidé og kommentar fra Trond Vestre, slik reportasjen også fremstod på TV. Disse nyansene burde vært tatt med i nettsaken fra starten av, og NRK beklager dette.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag er godt kjent med at flere nordmøreskommuner ønsker seg nordover.

– Jeg har sagt at de er hjertelig velkommen. De står identitetsmessig nært. Vi tror det vil være en styrke for Trøndelag, men det er ikke avgjørende for at vi skal lykkes om nordmøringene kommer, sier Sandvik.

Mener større sammenslåing er komplisert

Tore O. Sandvik

Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Sandvik mener en innlemming av flere kommuner ikke vil rokke ved fordelingen av oppgaver som er gjort mellom de to Trøndelagsfylkene. Om nordmøringene blir trøndere, vil de derfor komme til en ferdig fordeling. Sandvik mener det først blir komplisert om en større del av Møre og Romsdal skulle ønske en slik sammenslåing.

– Når det gjelder å slå sammen et nytt fylke med trønderfylkene, så er det helt klart at det toget har gått, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag.

– Det gjør saken litt mer krevende og komplisert. Det er også slik at de institusjonelle delene av Trøndelag er fordelt. Trondheim og Steinkjer er de enhetene som er valgt for politisk og administrativ ledelse, så det blir ikke noe omkamp på det, sier Sandvik.

– Må skaffe seg politisk innflytelse

Leder i Orkidé, Ola Rognskog, sier en fusjon med trøndelag kan bringe andre muligheter enn institusjonelle arbeidsplasser.

– Vi snakker om næringspolitikk, interessefellesskap, samferdsel og utdanning, for å nevne noe. Det er en stor pakke vi er inne og diskuterer, forteller han.

NRKs politiske ekspert, Trond Vestre, mener også at nordmørskommunene har mer å kjempe for enn arbeidsplasser. Han sier det er viktig at Nordmøre skaffer seg politisk innflytelse om de skulle bytte fylke.

– Det som blir viktig nå er å finne ut av hva det er man vil, hvilke gevinster der har, og legge strategier og bygge allianser for å skaffe seg politisk innflytelse i fremtiden, sier Vestre.

Oppfordres til å undersøke

Anne Marit Mevassvik

Nord-Trøndelags fylkesrådleder Anne Marit Mevassvik.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Også fylkesrådet i Nord-Trøndelag var samlet på tirsdag. Fylkesrådleder Anne Marit Mevassvik er langt på veg enig med partikollegaen i Trondheim.

– Vi registrerer at noen kommuner på Nordmøre drøfter om de skal bli trøndere, sier Mevassvik.

– Får vi en henvendelse, er vi åpne for det, men det er viktig å si at de kommer til en ferdig pakke. Vi har som sagt besluttet hvordan strukturen i Trøndelag blir.